Moskwa zamierza opodatkować usługi cyfrowe, jakie na terenie Federacji Rosyjskiej świadczą firmy zagraniczne – czyli przede wszystkim amerykańskie platformy jak Google i Facebook. Rząd ogłosił ten plan jako sposób na wzmocnienie swojego krajowego sektora technologicznego.
Szczegółów na razie nie ujawniono. Rządowy dokument informuje tylko o opodatkowaniu „dochodów spółek zagranicznych uzyskanych w wyniku interakcji z obywatelami rosyjskimi i wykorzystania danych na ich temat”. Dodaje, że zostaną przy tym uwzględnione rozwiązania wypracowane przez OECD – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie precyzuje jednak, w jakim zakresie.
Efektem nowego podatku ma być wyrównanie „warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym reklamy, dla krajowych i zagranicznych firm internetowych” oraz wzrost wpływów do budżetu państwa.
Danina cyfrowa dla spółek zagranicznych to pierwszy punkt z mapy drogowej – rządowego planu stymulującego rozwój krajowych firm z branży informatycznej.
Reklama