"Wszystkie 27 państw członkowskich powiadomiło Radę o ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych. W konsekwencji decyzja ta wchodzi w życie 1 czerwca. (...) Unia Europejska jest teraz w stanie pozyskać niezbędne fundusze na europejską odbudowę społeczno-gospodarczą. Rządy i parlamenty narodowe UE-27 wykazały silne poczucie solidarności i odpowiedzialności. Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie więcej czasu. Musimy zapewnić szybkie zatwierdzenie pierwszych planów naprawy i odbudowy do końca czerwca" - napisał w komunikacie Antonio Costa, premier Portugalii, która obecnie sprawuje w Radzie UE prezydencję.

Decyzja w sprawie zasobów własnych upoważnia Komisję Europejską do pożyczenia w imieniu UE do 750 mld euro na rynkach kapitałowych. Środki te mają służyć ożywieniu gospodarczemu UE po pandemii oraz transformacji unijnej gospodarki.

Środki będą dostępne na inwestycje publiczne i reformy przedstawione w krajowych planach odbudowy opracowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Plany mają wspierać ekologiczne i cyfrowe przemiany, zrównoważony wzrost i budowę odporności; będą zawierać cele i szacunkowe koszty.

Reklama

Zakończenie procesu ratyfikacji pozwala UE na rozpoczęcie pożyczania środków na rynkach kapitałowych już w czerwcu br. Zaliczki w wysokości 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej każdemu państwu członkowskiemu zostaną udostępnione rządom krajowym po zatwierdzeniu ich krajowych planów odbudowy.

Komisja Europejska oceni plany w ciągu dwóch miesięcy. Rada ma następnie cztery tygodnie na zatwierdzenie każdego planu w drodze decyzji wykonawczej.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne oraz nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

27 krajów UE zawarło w zeszłym roku bezprecedensowe porozumienie, by wspólnie pożyczyć 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jednak aby plan mógł być realizowany, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.