Oprócz tego, TSUE uznał, że praworządność Unii wymaga, aby sądy krajowe miały prawo dopuszczać niewykonanie orzeczenia sądu konstytucyjnego sprzecznego z tym prawem, bez obawy ryzyka poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekał w sprawie przedstawionej przez dwa rumuńskie sądy w związku z uchyleniem przez tamtejszy trybunał konstytucyjny niektórych wyroków w procesach o korupcję. Dodatkowo, ten sam trybunał konstytucyjny wydał orzeczenie, że w procesach nie mogą być wykorzystywane dowody zebrane przez służby wywiadowcze. (PAP)