„Ta inwestycja wyprowadziła ruch kolejowy dedykowanymi dwoma torami kolejowymi do terminala kontenerowego DCT. Oddzieliła przede wszystkim ruch kolejowy od samochodowego, co zwiększyło zdecydowanie bezpieczeństwo wprowadzanych i wyprowadzanych ładunków do portu. To wszystko przekłada się również na tempo obsługi ładunków w porcie i zwiększa jego przepustowość” – powiedział w poniedziałek podczas uroczystości wieńczącej projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym” prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

W ramach przedsięwzięcia, rozpoczętego w sierpniu 2018 r., zrealizowano cztery zadania: rozbudowę układu komunikacyjnego, rozbudowę dojazdu do DCT, przebudowę ul. Budowniczych Portu Północnego oraz budowę parkingu dla pojazdów ciężarowych na 86 stanowisk.

W sumie, wybudowanych lub przebudowanych zostało łącznie 7,2 km dróg, 10 km nowych torów i 7 obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty i przepusty osłonowe.

„To jedna z tych inwestycji infrastrukturalnych, które kreują korzyści, a nie są kosztem. Inwestujemy setki milionów i miliardy, ale do polskiej gospodarki w wyniku tego trafiają dziesiątki miliardów złotych” – mówił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Reklama

Wartość zakończonej w Porcie Gdańsk inwestycji wyniosła 167 mln złotych, z czego 85 proc. stanowiło unijne dofinansowanie w ramach instrumentu CEF „Connecting Europe Facility” (Łącząc Europę).

Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia była sopocka firma NDI.

Zrealizowana inwestycja jest częścią największego programu inwestycyjnego w Porcie w Gdańsku od końca lat 70. ubiegłego wieku, którego wartość wynosi ponad 750 mln zł.(PAP)

autor: Robert Pietrzak

rop/ drag/