"Apeluję o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących zarówno czasu pracy, jak i przepisów dotyczących czasu jazdy, odpoczynków i przerw. Przypominam, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zaplanowania czasu pracy kierowcy autokaru, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących z nim osób" - czytamy w opublikowanym w czwartek apelu szefa śląskich struktur Państwowej Inspekcji Pracy.

Jedną z najważniejszych regulacji dotyczących kierowców autokarów jest limit czasu jazdy, który nie może przekroczyć dziewięciu godzin dziennie. Wyjątkowo - nie częściej niż dwa razy w tygodniu - dzienny czas prowadzenia pojazdu może być przedłużony do 10 godzin. Limit tygodniowy wnosi maksymalnie 56 godzin, a dwutygodniowy do 90 godzin.

Konieczne jest także zapewnienie przerwy kierowcy prowadzącemu autokar dłużej niż 4,5 godziny. "Kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku" - wyjaśnił Piotr Kalbron.

Przerwę tą można zastąpić krótszą, o długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi kolejna przerwa, 30-minutowa, muszą one jednak być rozłożone w czasie tak, by zachować zgodność z przepisami.

Reklama

Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie kierowcy odpowiednich dziennych odpoczynków: regularnego (trwającego nieprzerwanie co najmniej 11 godzin lub w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin) lub skróconego, trwającego od 9 godzin do 11 godzin.

"W przypadku załogi kilkuosobowej, w każdym 30-godzinnym okresie od zakończenia dobowego lub tygodniowego odpoczynku, kierowca musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku, trwającego co najmniej 9 godzin" - wyjaśniono w apelu. Natomiast regularny odpoczynek tygodniowy powinien trwać co najmniej 45 godzin, a odpoczynek skrócony co najmniej 24 godziny.

"Planując czas pracy kierowcy należy również pamiętać o zasadzie, iż w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, tj. odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku oraz jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku, trwający co najmniej 24 godziny" - informuje PIP.

Skrócenie odpoczynku należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po tygodniu, kiedy kierowca nie wypoczywał w pełnym zakresie. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

"Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku, trwającym co najmniej 9 godzin. Należy pamiętać o zasadzie, iż tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na przełomie dwóch tygodni, można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu" - przypomina Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

W przypadku pracy nocą, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie - w myśl przepisów, pora nocna to okres dowolnych czterech godzin pomiędzy północą a siódmą rano, powinno to jednak być szczegółowo określone w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/