Aby pomóc klientom nie tylko utrzymać biznes, ale wesprzeć ich w rozwoju, Dachser między innymi inwestuje w infrastrukturę – otworzył nowy oddział w Toruniu, rozbudowuje oddział w Brwinowie pod Warszawą, wprowadza również nowe rozwiązania technologiczne oparte na cyfryzacji. Firma rozwija także połączenia liniowe, szczególnie te o zasięgu międzynarodowym.