Oprócz zerwanych łańcuchów dostaw, były to też rosnące koszty operacyjne czy dynamicznie zmieniające się przepisy środowiskowe i związane z tym nowe obowiązki.

- Mimo tego, jak wynika z ankiety przeprowadzonej na potrzeby rankingu firm TSL, menedżerowie spółek wykazują umiarkowany optymizm, co do tego roku – dodaje.