"Inwestycje w nowoczesny tabor podniosą możliwości operacyjne i konkurencyjność PKP Cargo. Potencjał rynku kolejowych przewozów intermodalnych jest wyższy niż obecnie realizowane przewozy i w kolejnych latach utrzymają się wysokie wzrosty w tym segmencie. Nowe wagony i lokomotywy dadzą nam możliwość obsłużenia znacznie większych potoków ładunków w ruchu krajowym i międzynarodowym" - powiedział członek zarządu ds. operacyjnych Witold Bawor, cytowany w komunikacie.

Kontrakt przewiduje dostarczenie PKP Cargo platform serii Sggrs o łącznej długości ładunkowej 80 stóp z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20 stóp, 2 x 40 stóp i 2 x 30 stóp z prędkością maksymalną 120 km/h. Wszystkie nabywane wagony w ramach projektu są zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), tj. TSI - WAG (wagony) oraz TSI - NOI (hałas). Posiadają układy hamulcowe wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe typu K. Mogą być bez przeszkód eksploatowane w komunikacji międzynarodowej na sieciach kolejowych o prześwicie toru 1 435 mm, przypomniano.

Reklama

W sumie w ramach umowy park taborowy PKP Cargo wzbogaci się o 220 nowych wagonów platform serii Sggrs. Spółka nabyła wagony platformy w ramach realizacji projektu "Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych". Zakupy wagonów są objęte dofinasowaniem z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.2 oś priorytetowa III) w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach tego samego zadania PKP Cargo zakupi pięć lokomotyw wielosystemowych, które zostaną dostarczone w 2022 roku. Te pojazdy zapewnią możliwość pokonywania przez pociągi granic różnych państw w Europie bez konieczności wymiany lokomotyw, co skróci czas przejazdu. Wartość całkowita projektu "Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych" to ponad 243 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 92 mln zł.

"Umowa z konsorcjum firm: Wagony Świdnica Sp. z o.o. i Astra Rail Industries S.A. to kolejny już kontrakt spółki PKP Cargo na dostawę nowych wagonów platform. W marcu 2019 r. spółka podpisała umowę ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę 936 nowych wagonów platform z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r. W sumie park taborowy PKP Cargo S.A. do końca 2022 roku powiększy się o 1 156 wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych" - zakończono w informacji.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)