Za nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw głosowało 429 posłów, przeciw było 13, nikt się wstrzymał.

Odrzucono poprawki KO, które miały zapobiec przekształceniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, obecnie funduszu celowego, na rachunek bankowy prowadzony przez BGK. Posłowie nie przychylili się też do kolejnej poprawki KO usuwającej przepisy, które uprawniają premiera do dokonywania zmian w planie inwestycji finansowanych z Funduszu.

Podczas prac nad projektem w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówił, że rząd chce zwiększyć środki na Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), aby szybciej i więcej inwestować w drogi na poziomie samorządowym.

Jak wyjaśnił, 1 mld zł zostanie przeznaczony dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych czy rowerzystów. Zbudowane zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych, chodniki czy ścieżki rowerowe.

Reklama

Wiceminister poinformował, że kolejny 1 mld zł zostanie przeznaczony dla samorządów na małe remonty, poprawę nawierzchni dróg.

Nowelizacja przewiduje też, że RFRD przestanie być państwowym funduszem celowym. Zamiast tego stanie się on rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych, na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy.

Według MI zmiana ta usprawni i uelastyczni przepływy finansowe funduszu. Nowe rozwiązania przyczynią się do usprawnienia formuły zarządzania finansami RFRD poprzez uproszczenie procedury przygotowania planu finansowego, a tym samym zarządzania samym funduszem.

Ponadto okres wsparcia inwestycji samorządowych z RFRD zostanie wydłużony do 1 stycznia 2031 r. Oznacza to, że fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe dwa lata, dzięki czemu zostanie zrealizowanych więcej zadań na drogach lokalnych.