Jak przekazał rzecznik, budowana jest obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79, obwodnica Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61, obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8, obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72, obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32, obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32, obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31, obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 i obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.

Kierowcy mogą już korzystać z dwóch obwodnic

Huptyś poinformował też, że w trakcie postępowania przetargowego są trzy zadania o wartości 389,6 mln zł i długości 12,6 km. Są to: obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74, obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 i obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65.

Reklama

Kierowcy mogą już korzystać z dwóch obwodnic z PB100: Smolajn na drodze krajowej nr 51 o długości 1,7 km oraz Brzezia na drodze krajowej nr 25 o długości 4,5 km. Pozostałe inwestycje (82 zadania) są na etapie prac przygotowawczych.

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.

Głównym beneficjentem PB100 są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Na realizację programu rząd przeznaczy 28 mld zł. Za realizację programu odpowiada GDDKiA.

autor: Łukasz Pawłowski