"W ocenie GDDKiA, wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych" - czytamy w stanowisku.

GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy, przypomniała Dyrekcja.

Reklama

"Zwrócimy się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. Warto podkreślić, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy, zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju" - napisała GDDKiA.

Wskazała też, że należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.

"Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r." - podkreśliła Dyrekcja.

Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4 886,6 km. W skład tego wchodzi 1 799,7 km autostrad oraz 3 086,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:

ok. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) - Toruń (Toruń Południe) - Gdańsk Transport Company,

ok. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin - Świecko - Autostrada Wielkopolska,

ok. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) - Katowice (Murckowska) - Stalexport Autostrada Małopolska, przypomina GDDKiA.

31 stycznia Stalexport Autostrady podał, że jego spółka zależna Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 3 kwietnia br. stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), tj. dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - z kwoty 13 zł do kwoty 15 zł; kategorii 2, 3, 4 i 5 - z kwoty 40 zł do kwoty 46 zł.