Według danych IBRM Samar, będącego partnerem merytorycznym raportu „Polish EV Outlook” (PEVO), opracowanego przez PSPA, na koniec 2022 r. skumulowana liczba rejestracji osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce wynosiła 33 tys. 866. To oznacza, że w ciągu roku flota takich pojazdów powiększyła się o ponad 80 proc., a od 2020 r. – niemal czterokrotnie.

"W 2022 r. w Polsce zarejestrowano 12 tys. 607 nowych BEV (czyli o 74 proc. więcej niż w 2021 r.), jak również 2 tys. 783 pojazdy tego typu pochodzące z importu (+49 proc. r/r)" - wskazano w raporcie. Z „Polish EV Outlook 2023” wynika, że w latach 2014-2022 udział samochodów całkowicie elektrycznych w sprzedaży nowych pojazdów osobowych w Polsce wzrósł z 0,02 proc. do 2,7 proc. Dodano, że to mniej niż średnia w UE, która wg ACEA pod koniec 2022 r. wyniosła 12,1 proc.

Reklama

Polacy jak Belgowie, Hiszpanie i Włosi

"Zakładamy, że do 2030 r. łączna liczba nowo rejestrowanych (pochodzących z rynku krajowego i importu) w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (osobowych i dostawczych) zwiększy się do prawie 170 tys. szt. Podobny poziom rejestracji nowych, osobowych BEV jak w Belgii, Hiszpanii, czy we Włoszech w 2022 r. osiągniemy już w 2024 r., natomiast do ubiegłorocznego wyniku Niderlandów zbliżymy się w 2025 r." – zauważył, cytowany w informacji, Maciej Mazur z PSPA.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że elektromobilność w Polsce nadal koncentruje się przede wszystkim w największych ośrodkach miejskich. Z pierwszego wydania „Polish EV Outlook 2023” wynika, że najwięcej samochodów całkowicie elektrycznych – prawie 22 proc. całej polskiej floty – zarejestrowano w Warszawie. W 2022 r. stolica odpowiadała za ponad 21 proc. nowych rejestracji BEV w Polsce.

Duże miasta, dużo elektryków

"Ok. 26 proc. polskiego parku samochodów całkowicie elektrycznych zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie" - wskazano. Flota w mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., stanowi 12 proc. łącznej liczby BEV w Polsce. Natomiast udział miast, których liczba mieszkańców wynosi od 50 do 150 tys. osób, wynosi ok. 5 proc. - dodano.

Największa liczba BEV na mieszkańca wśród polskich miast przypada w Warszawie, kolejne miejsca zajęły Poznań, Katowice, Kraków i Opole. Najniższy wynik odnotowano w Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Wałbrzychu i Rudzie Śląskiej - wskazał Jan Wiśniewski z PSPA.

Mazowieckie kontra reszta Polski

Wiśniewski zwrócił uwagę, że w województwie mazowieckim zarejestrowano 31 proc. wszystkich BEV w Polsce. Drugie miejsce należy do województwa małopolskiego z udziałem ponad 11 proc., a trzecie – wielkopolskiego. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa opolskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Ich łączny udział wynosi ok. 4,5 proc.

W raporcie wskazano, że udział w polskim rynku elektromobilności "coraz mocniej zaznaczają firmy". W 2022 r. przedsiębiorcy (nie wliczając osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) odpowiadali za 78 proc. rejestracji nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku.

"Udział firm okazał się być zatem wyższy niż w latach 2020-2021" - stwierdzono. Dodano, że liderami pod względem liczby rejestracji BEV byli leasingodawcy (prawie 39 proc. udziału) oraz dealerzy samochodowi.

Na podstawie „PEVO 2023”, Polacy mogą wybierać spośród 107 modeli samochodów całkowicie elektrycznych (82 osobowych i 25 dostawczych).

autorka: Magdalena Jarco