Na realizację projektu z prawem opcji przewoźnik przeznaczy prawie 3,5 mld zł brutto, bez prawa opcji blisko 2,31 mld zł brutto.

Trawa weryfikacja propozycji Newagu

Reklama

PKP Intercity w środę otworzyło ofertę w przetargu na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 i świadczeniem usług utrzymania. Oferta została złożona przez firmę Newag. Obecnie trwa weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz przyjętych kryteriów. Postępowanie prowadzone było w trybie dialogu konkurencyjnego.

Podpisanie kontraktu zostało zaplanowane na czwarty kwartał 2023 roku. Pierwsze dwie lokomotywy powinny być dostarczone w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, całe zamówienie zaś musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy.

Lokomotywy będą pędzić 200 km/h

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Prędkość maksymalna pojazdów ma wynosić nie mniej niż 200 km/h. Wybrany producent będzie musiał uzyskać także dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

W 2021 roku PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką firmą Newag na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją 5 kolejnych pojazdów, z której to PKP Intercity skorzystało w czerwcu bieżącego roku. Wartość zamówienia wzrosła tym samym z 258,6 do blisko 388 mln zł brutto.

Poprzednie zamówienia

Dotychczas spółka zamówiła łącznie z prawami do opcji dodatkowego kupna 127 elektrycznych jedno- lub wielosystemowych czy dwunapędowych lokomotyw. W trakcie realizacji jest zamówienie na 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pozostałe to m.in. 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych, 15 nowych lokomotyw wielosystemowych.

W procesie weryfikacji jest także oferta zgłoszona w przetargu na zakup 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych, które będą dostosowane do prędkości 160 km/h i zostaną wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu drugiego (L2).

Dostarczonych zostało natomiast 30 lokomotyw serii EU160 Griffin, gdzie spółka skorzystała z prawa opcji w zamówieniu 20+10. Obecnie wartość zamówień (włącznie z prawami opcji) wynosi 2,889 mld zł brutto. Po wyborze wykonawcy w przetargu na zakup 63 lokomotyw z wykorzystaniem prawa opcji do kolejnych 32 pojazdów wartość wzrośnie do około 6,4 mld zł brutto. Jeśli przewoźnik nie zdecyduje się na prawo opcji, wartość wzrośnie do 5,2 mld zł brutto.

autor: Łukasz Pawłowski