Odbiór wagonów powinien nastąpić nie później niż w terminie 96 miesięcy od dnia zawarcia umowy. PKP Intercity planowało przeznaczyć na realizację projektu kwotę 2 mld 844 mln zł brutto (4 mld 266 mln zł brutto z opcją).

Dwóch oferentów

Reklama

Nowak przekazał, że w postępowaniu swoją ofertę zgłosili H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych oraz Newag.

"Teraz rozpoczyna się kolejny etap postępowania, czyli weryfikacja i ocena ofert pod względem spełnienia wymagań opisanych w postępowaniu przetargowym. Po zakończeniu procesu weryfikacji i pod warunkiem stwierdzenia ważności ofert obu wykonawców, w częściach 2-5 zamówienia zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna" - wyjaśnił rzecznik kolejowej spółki.

Nowa strategia inwestycyjna przewoźnika

Jak przypomniał przewoźnik, przetarg na zakup 300 wagonów z prawem opcji na dodatkowe 150, to jeden z elementów strategii inwestycyjnej narodowego przewoźnika "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada, że do 2030 roku cały park taborowy będzie się składał z nowych oraz zmodernizowanych pojazdów.

Nowe wagony będą mogły rozpędzić się do 200 km/h. Ponadto pojazdy będą wykorzystywane w kategorii średniej – jednej z trzech nowych kategorii połączeń, które PKP Intercity planuje uruchamiać w perspektywie 2030 roku. Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę.

Po Polsce i za granicą

Wagony będą homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy. Nowe jednostki docelowo, po uzyskaniu homologacji, będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa – Poznań – Berlin, Warszawa – Poznań – Szczecin, Warszawa – Katowice – Bohumin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Berlin, Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin, Gdynia – Poznań – Wrocław – Praga czy Kraków/Wrocław – Bohumin.

autor: Łukasz Pawłowski