Na początku grudnia wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała poinformował na konferencji prasowej, że spółka CPK rozpoczyna pozyskiwanie gruntów pod Centralny Port Komunikacyjny. Jak mówił, pozyskiwanie gruntów będzie się odbywać na sześć sposobów. Jednym z nich to Program Dobrowolnych Nabyć.

"Od 2 grudnia, czyli od ogłoszenia zasad Programu Dobrowolnych Nabyć otrzymaliśmy 38 zgłoszeń, czyli wypełnionych ankiet, od mieszkańców zainteresowanych sprzedażą" - powiedział PAP dyrektor Biura Komunikacji i PR w CPK Konrad Majszyk.

Adresatami Programu Dobrowolnych Nabyć są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego obszaru przyszłej inwestycji.

Reklama

"Jednocześnie, w spółce codziennie odbieramy kolejne telefony i maile od osób, które dopytują o szczegóły, ale na razie jeszcze nie przysyłają wypełnionych ankiet. To dobra wiadomość i dowód na to, że jest wstępne zainteresowanie Programem Dobrowolnych Nabyć" - powiedział Majszyk.

Przypomniał, że spółka zamierza nabywać nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu - rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

"Wartość każdej nieruchomości będzie określana przez niezależnych rzeczoznawców w oparciu o operaty szacunkowe" - dodał.

Spółka przekazała, że podstawowe zasady, na których opiera się Program to: dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury – przy zagwarantowaniu sprzedającym poufności dotyczącej konkretnych procesów negocjacyjnych.

Majszyk przekazał, że na stronie https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/program-dobrowolnych-nabyc znajduje się specjalny formularz, gdzie zainteresowani właściciele nieruchomości mogą zgłaszać chęć zbycia gruntów.

"Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań" - tłumaczy Majszyk.

Zgłoszenia do Programu można kierować przesyłając wypełniony formularz mailem lub tradycyjną pocztą.

"Pozyskiwanie działek potrwa do 2023 r. Spółka CPK zamierza nabyć jak najwięcej nieruchomości w formie sprzedaży i zamiany (umów cywilno-prawnych). Jedynie w takim zakresie, w jakim nie uda się osiągnąć porozumienia z właścicielami nieruchomości, CPK będzie miał możliwość wywłaszczenia za odszkodowaniem w ramach decyzji lokalizacyjnej" - wyjaśnił Majszyk.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.