Sąd UE stwierdził, że ponieważ pomoc tę odliczono od dotacji przyznanych w tym samym kontekście przez Niemcy grupie Lufthansa, do której należy też Austrian Airlines, nie stanowi ona "nadmiernej rekompensaty" na rzecz owej grupy.

Między marcem a czerwcem 2020 r. Komisja zatwierdziła już różne środki pomocy na rzecz przedsiębiorstw należących do grupy Lufthansa.

Przewoźnicy lotniczy Ryanair i Laudamotion wnieśli skargę o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Na poparcie skargi o stwierdzenie nieważności podnieśli w szczególności, że Komisja nie zbadała wszystkich środków pomocy przyznanych na rzecz przewoźników należących do grupy Lufthansa ani związku między tymi środkami.

Sąd UE stwierdził jednak, że wbrew twierdzeniom Ryanaira i Laudamotion Komisja zbadała nie tylko wszystkie środki pomocy przyznane na rzecz przewoźników należących do grupy Lufthansa, ale również związek między tymi środkami.