"W oryginalnym projekcie budżetu na 2019 r. spodziewaliśmy się, że wzrost miał być 3,8%, dopiero po [grudniowej] nowelizacji zwiększyliśmy go do 4%. To jest bardzo pozytywną informacja, że gospodarka w ubiegłym roku wzrosła o 4% i przypominam, że jest to odczyt wstępny i może się trochę zmienić" - powiedział Kościński dziennikarzom, komentując wstępne szacunkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na temat wzrostu PKB za 2019 r.

Minister podkreślił, że na razie jest to jednak wynik lepszy, niż resort planował, choć trochę gorszy, niż spodziewał się rynek.

"Na ten rok mamy założone 3,7%. Należy zauważyć, że wiele ciemnych chmur, jakie mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu na horyzoncie, związanych z wojną handlową USA - Chiny trochę się oddaliło. Mamy też za chwilę Brexit, ale mamy z tym związany okres przejściowy i do końca roku nie będzie żadnych zmian; nie będzie to zatem miało wpływu na gospodarkę w tym roku" - powiedział Kościński.

Dodał, że również gospodarka Niemiec nie jest w taki złym stanie.

"Jestem optymistą na ten rok i mamy w planie zapisane 3,7% i będzie przynajmniej te 3,7%" - podsumował minister.

GUS podał dziś, prezentując wstępne szacunkowe dane, że PKB wzrósł o 4% r/r w 2019 r. wobec 5,1% wzrostu w poprzednim roku.

Dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4% po trzech kwartałach ub.r., przypomniała.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,2% r/r w 2019 r.

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% wobec wzrostu o 5,3% w 2018 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio: 4,1% i 4,3%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3% w 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8% (wobec wzrostu odpowiednio o 10,1% oraz o 8,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,8% wobec 18,2% w 2018 r.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,6 pkt proc. w 2019 r. wobec +5,1 pkt w 2018 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3 pkt proc. (wobec +3,1 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął +2,2 pkt proc. (wobec +2,5 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,4 pkt proc. (wobec +1,6 pkt rok wcześniej), a salda obrotów z zagranicą wyniosło +0,4 pkt proc. (wobec 0 pkt rok wcześniej).

>>> Czytaj też: Polska gospodarka urosła o 4 proc. GUS podał dane za 2019 rok