PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała w czwartek Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki - poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka.>>>> 

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wyrazili zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>> 

Nowy prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Paweł Surówka podtrzymuje politykę dywidendową oraz strategię grupy do 2020 roku, przyjętą przez poprzedni zarząd, podało PZU. >>>> 

Budimex


Budimex zanotował skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 85,3 mln zł w I kw. 2017 r., co stanowi wzrost o 64% r/r, podała spółka. >>>> 

MCI Capital

MCI Capital chce skupić nie więcej niż 2 320 712 własnych akcji po cenie 10 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka >>>> 

Cyfrowy Polsat 

Litenite Limited - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - zdecydował o przedterminowym wykupie niezabezpieczonych obligacji zerokuponowych 2022 o łącznej wartości nominalnej 1,52 mld zł, podała spółka. Wykup obniży skonsolidowany wynik finansowy Cyfrowego Polsatu za I kw. o ok. 59 mln zł.>>>> 

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group (OEG) odnotowało 47 mln euro przychodów z hazardu w I kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 2% r/r, podała spółka. >>>    

Komputronik  

Większościowi akcjonariusze Komputronika - EKB i WB iTOTAL - planują ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki i chcą wykluczyć je z obrotu na GPW, poinformował Komputronik. >>>> 

Większościowi akcjonariusze Komputronika zdecydowali się ogłosić wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji spółki i wycofać ją z obrotu na GPW m.in. ze względu na to, że notowania jej akcji od lat znajdują się w trendzie bocznym, poinformował prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Wojciech Buczkowski. >>>> 

Marinera Invest, Komputronik

Marinera Invest ogłosiło wezwanie do sprzedaży do 4 507 987 akcji Komputronika, stanowiących 46,03% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 6,5 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski mBanku. >>>> 

Macro Games

Macro Games rozpoczął negocjacje z Big Blue Marble (BBM) ws. współprodukcji gry "PhantomSix", poinformowała spółka. Warunki współpracy zostaną określone do końca kwietnia 2017 r., produkcja gry ruszy w maju br. >>>> 

JHM Development

Akcjonariusze JHM Development zdecydują o niewypłacaniu dywidendy podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 15 maja br., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Griffin Premium RE

Akcje Griffin Premium RE.. zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 5,7 zł. >>>>     

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała list intencyjny z wojewodą małopolskim dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych w ramach prowadzonego przez spółkę pilotażowego projektu "e-Mobility", podała PGE. >>>> 

Awbud

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) podpisało umowę z Awbudem na rozbudowę Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu za 18,78 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Best

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w grupie Best wzrosły o ponad 17% r/r do 61,6 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka. W tym samym czasie grupa przeznaczyła 78,4 mln zł na inwestycje w nowe portfele wierzytelności wobec 44,7 mln zł w ub.r., co przełożyło się na pozyskanie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 418,5 mln zł wobec 321,8 mln zł w analogicznym okresie ub.r. >>>> 

11 bit studios

11 bit studios zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Dino Polska

Akcje Dino Polska zadebiutują na głównym rynku GPW w środę, 19 kwietnia, podała spółka. >>>>  

ES-System

Akcjonariusze ES-System zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 11 maja.>>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Elektrotim 

Zarząd Elektrotimu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 0,35 zł dywidendy na akcję, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

Moody's Investors Service podniósł rating PKN Orlen do Baa2 z Baa3 i ocenę indywidualną (Baseline Credit Assessment - BCA) do baa3 z ba1, jednocześnie podnosząc rating emisji obligacji spółki Orlen Capital AB o wartości 500 mln euro i 750 mln euro do Baa2 z Baa3, podała agencja. Perspektywa ratingów pozostaje stabilna. >>>> 

Kruk

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AE1 o wartości nominalnej 1 tys. euro każda, z terminem wykupu przypadającym na 60 miesięcy, poinformowała spółka. >>>> 

Erne Ventures , Telehorse 

Erne Ventures objął udziały w spółce Telehorse Sp. z o.o. w wysokości 49% kapitału zakładowego w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 300 000 zł, podała spółka. Planowane jest przekształcenie spółki w akcyjną oraz wprowadzenie jej na giełdę. >>>>  

M Food 

M Food, notowana od 6 lat na NewConnect, planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, poinformowała spółka. Spółka w ramach pre-IPO i IPO przygotowuje dwie emisje akcji oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku. >>>> 

11 bit studios

Akcjonariusze 11 bit studios zdecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 10 maja. >>>> 

PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku osiągniętego w 2016 r. wysokości 2,89 zł mld na kapitał zapasowy w kwocie 2,85 mld zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 38,3 mln zł, poinformowała bank.>>>>