bezrobocie w kwietniu 2015 r.

bezrobocie w kwietniu 2015 r.

źródło: Forsal.pl

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 363 tys. w kwietniu wobec 1 368 tys. w poprzednim miesiącu.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 9,7 proc..

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia 11,2 proc.. 

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 11,1 proc. w kwietniu

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,1 proc. w kwietniu br., tj. spadła o 0,1 pkt proc. m/m w porównaniu do 11,7 proc. w kwietniu 2014 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Bezrobocie w Europie w kwietniu 2015 r.

Infografika