Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w I kwartale 2015 r. zwiększył się o 0,4 proc. kwartał do kwartału w strefie euro. W całej Unii Europejskiej wzrósł także o 0,4 proc. kwartał do kwartału,  wynika z drugich szacunków urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kwartale o 1 proc. w strefie euro i o 1,5 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,2 proc.), Rumunia (4,2 proc.), Polska  (3,5 proc.), Węgry (3,3 proc.).

Zmiana PKB w krajach UE w 1 kw.2015 r.

Infografika