W połowie czerwca mBank podał, że dokonuje korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r., z zastosowaniem rozliczania w czasie przez cały rok opłat ponoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Spowodowało to wzrost skonsolidowanego zysku netto o 69,95 mln zł. Pod koniec kwietnia mBank podał, że odnotował 380,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 305,2 mln zł zysku rok wcześniej

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 912,29 mln zł wobec 957,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 314,53 mln zł wobec 353,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 385,74 mln zł wobec 302,63 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.