Odsetek gospodarstw najbardziej obciążonych kosztami zamieszkania najwyższy był w Grecji - 40,7 proc., Niemczech - 15,9 proc. i Danii 15,6 proc.. Najniższy - na Malcie - 1,6 proc., Cyprze - 4 proc. i we Francji 5,1 proc.

Ponadto Polska znajduje się na 3. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przeludnienia mieszkań. Udział Polaków, których gospodarstwa domowe nie dysponują dostateczną liczbą pomieszczeń wynosił 44,2 proc. w 2014 r. wobec 17,1 proc. dla całej UE. Wyższy odsetek odnotowano jedynie w Rumunii (52,3 proc.) i na Węgrzech (44,6 proc.). Najlepiej pod tym względem było w Belgii, gdzie problem dotyczył 2 proc. populacji.

Według Eurostatu 55,2 proc. Polaków mieszka w domach, a 44,7 proc. w mieszkaniach, wobec odpowiednio: 59,3 proc. i 40 proc. w całej UE.

83,5 proc. mieszkańców Polski mieszka we własnych domach i mieszkaniach, a 16,5 proc. w wynajmowanych. W całej Unii odsetek własnych lokali kształtował się w 2014 r. na poziomie 70,1 proc. wobec 29,9 proc. wynajmowanych. Wynajem najpopularniejszy był w Niemczech (47,5 proc. domów i mieszkań) i Austrii (42,8 proc.). Wynajem jest natomiast stosunkowo rzadki w Rumunii, gdzie dotyczy tylko 3,9 proc. mieszkańców, podał także Eurostat.

>>> Czytaj też: Trwa boom w mieszkaniówce. Deweloperzy mają apetyt na więcej