Zysk operacyjny wyniósł 444,4 mln zł wobec 393,5 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 881,1 mln zł wobec 837,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 609,9 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 2 521,1 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 1 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 292,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 823 mln zł w porównaniu z 7 409,9 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3 685,1 mln zł wobec 2 738,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 446,1 mln zł wobec 177,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączna liczba RGU spadła o 0,1 proc.  do 16,47 mln w 2015 r.

Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) w Grupie Cyfrowego Polsatu wyniosła 16,5 mln w 2015 r. (spadek o 0,1% r/r), z czego 77% to usługi świadczone w modelu kontraktowym (wskaźnik ten wzrósł r/r z poziomu 74,9%), podała spółka.

Cyfrowy Polsat podał, że 5,92 mln klientów kontraktowych (spadek o 3,6% r/r) posiadało ponad 12,61 mln usług kontraktowych (wzrost o 2,2% r/r), a przychód od jednego klienta wzrósł do 88,3 zł z 87,2 zł rok wcześniej.

Już 17% klientów Grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM - ich liczba sięgnęła 1 mln, zaś liczba aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów - 3,04 mln.

"Nadal, dzięki regularnemu wzrostowi jakości i zasięgu sieci LTE, dynamicznie rosła baza użytkowników internetu mobilnego – w modelu kontraktowym o ok. 17% r/r do blisko 1,6 mln oraz łącznie do niemal 1,83 mln" - czytamy w komunikacie.

Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej Ipla wynosiła około 3,4 mln.

"Za nami kolejny bardzo wymagający rok z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz liczne projekty prowadzone w ramach naszej Grupy. Nie brakowało nam sukcesów w wielu obszarach. Konsekwentnie osiągaliśmy stawiane przed sobą cele biznesowe, m.in. wzrost liczby usług kontraktowych, wzrost ARPU klientów kontraktowych, pozyskanie miliona klientów programu smartDOM czy wzrost oglądalności kanałów Grupy Polsat. Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej założeniami, sukcesywnie realizowaliśmy zakładane synergie operacyjne i finansowe, co będzie sprzyjało dalszemu efektywnemu rozwojowi naszej Grupy. Jako lider LTE na rynku polskim dbaliśmy o regularny rozwój sieci w tej technologii, dzięki czemu aktualnie w zasięgu naszego Internetu LTE jest już ok. 97% Polaków" - skomentował prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Tobias Solorz, także cytowany w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.