Powodem złożenia rezygnacji jest objęcie przez nią, z dniem 1 kwietnia 2016 r., stanowiska Global Head of Network, Wholesale Banking w Grupie ING.

Również w dniu 4 marca 2016 r., na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., została złożona przez Brunona Bartkiewicza rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., z dniem 4 marca 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w dniu 4 marca 2016 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Brunona Bartkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Powołanie będzie skuteczne z dniem wyrażenia tej zgody, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Brunon Bartkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W ING Banku Śląskim zajmował między innymi stanowiska dyrektora generalnego oraz zarządzającego Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej ING.

- To wyróżnienie, kiedy menedżer z Polski obejmuje wysoką pozycję w Grupie ING. Jesteśmy przekonani, że Małgorzata Kołakowska z sukcesem wykorzysta swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności menedżerskie na nowym stanowisku. Zostawia ING Bank Śląski w doskonałej kondycji finansowej. Bank jest dobrze przygotowany do sprostania wyzwaniom konkurencji i dalszego dynamicznego rozwoju. Jednocześnie witamy w Banku doświadczonego menedżera, jakim jest Brunon Bartkiewicz. Jestem przekonany, że jego doświadczenia zdobyte za granicą przyczyni się do dalszego wzmocnienia pozycji ING Banku Śląskiego na polskim rynku – powiedział Antoni Reczek, przewodniczący Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

W ostatnich sześciu latach, w okresie w którym Małgorzata Kołakowska była prezesem nastąpił dynamiczny rozwój banku. Wartość kredytów wzrosła ponad dwu i półkrotnie z ok. 27 mld zł na koniec 2009 roku do blisko 69 mld zł w 2015 roku, w tym samym czasie nastąpił prawie dwukrotny przyrost depozytów z ok. 47 mld zł do niemal 90 mld zł. Liczba klientów banku wzrosła z 2,8 mln do ponad 4 mln obecnie. Towarzyszył temu wzrost wyników finansowych banku – w ciągu sześciu lat nastąpiło podwojenie zysku.

ING Bank Śląski wyróżnia się innowacyjną bankowością internetową i mobilną zarówno dla klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Przeprowadzona w okresie minionych sześciu lat digitalizacja procesów bankowych wraz z modernizacją sieci placówek i wyposażeniem jej w nowoczesne urządzenia przełożyła się na wysoką jakość i poziom świadczonych usług. Nastąpiły także zmiany w strukturze grupy kapitałowej, która została powiększona o spółki: leasingową i faktoringową. Bank uruchomił platformę handlową Aleo oraz usługi księgowe.

ING Bank Śląski zdobył w minionych latach wiele prestiżowych wyróżnień. Jednym z najważniejszych otrzymanych w zeszłym roku był „Bank of the Year in Poland” przyznany przez brytyjski magazyn The Banker. W poprzednich latach ING utrzymywał się w czołówce rankingów dotyczących jakości obsługi – „Przyjazny Bank” Newsweeka oraz „Jakość na Bank” przygotowanego przez TNS. Otrzymywał nagrody za bankowość mobilną i internetową w konkursie Mobility Trends oraz tygodnika Wprost. Zdobył nagrodę „Lider Informatyki 2015” w konkursie organizowanym przez miesięcznik Computerworld.

>>> Polecamy: Jedyny polski bank w całości należący do państwa ma nowego szefa. Kim jest nowy prezes BGK?