W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 6,3% (wobec wzroście o 21,7% m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły w lutym br. o 35,6% r/r (i wzrosły o 5,7% m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń-luty br. zwiększyła się o 2,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 3,5%, podano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Dokąd zmierza polska gospodarka? GUS podał wskaźniki koniunktury za marzec