″W 2015 r. skala inwestycji była mniejsza, bo zakłady były doinwestowane. Dzisiaj widzimy, że nadal musimy się rozwijać. Capex na 2016 r. to ponad 10 mln zł. To nie jest tylko capex inwestycyjny, to też nakłady na rozwój naszych produktów i segmentów sprzedaży″ - powiedział Gawrylak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że nakłady inwestycyjne mogą być przeznaczone m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń.

Na 2017 r. spółka nie planuje obecnie znaczących inwestycji. Jeśli zaistnieje potrzeba związana na przykład z rozwojem technologii, wydatki mogą być jednak poniesione.

Inwestycje finansowane będą przede wszystkim z kapitałów własnych. ″Realizujemy capex z kapitałów własnych. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową″ - powiedział prezes.

ES-System nie planuje obecnie akwizycji ani otwierania nowych spółek zależnych za granicą. Zamierza kontynuować rozwój eksportu poprze przedstawicieli na rynkach zagranicznych oraz szwedzką spółkę zależną.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.