"27 kwietnia 2016 rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu pana Wolfganga Lübberta z funkcji prezesa zarządu spółki i powołaniu go do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Ponadto, rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Pera Skoglunda, sprawującego funkcję członka zarządu spółki, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)