Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 180 tys. w marcu wobec 1 191 tys. w poprzednim miesiącu.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 8,8%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca 10%.

Stopa bezrobocia w strefie euro

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 10,2% w marcu 2016 r. wobec 10,4% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 11,2%.

Konsensus rynkowy wynosił 10,3%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 8,8% w marcu, spadł wobec lutego o 0,1%, wobec 9,7% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: Ekspert: Zaczyna brakować rąk do pracy. Bezrobocie spadnie do 9,1 proc. pod koniec 2016 r.