"Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 2 maja 2016 r. nabył aktywa w postaci 4 900 udziałów stanowiących 49% w kapitale zakładowym oraz tą samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników w spółce Big Blue Marble Incorporation (BBM) z siedzibą w Miami, Stany Zjednoczone za kwotę 1 097 600 USD.

W ramach zawartej umowy Macro Games ma prawo do zakupu pozostałych 51% udziałów na następujących zasadach:

- w przypadku uzyskania przez BBM zysku netto za rok 2016 w wysokości co najmniej 210 tys. USD oraz wspólnego wydania 3 gier do końca 2016 roku spółka ma prawo nabycia 3 100 udziałów za cenę 160 USD za sztukę do 30 września 2017 roku,

- w przypadku uzyskania przez BBM zysku netto za rok 2017 w wysokości co najmniej 330 tys/ USD emitent ma prawo nabycia 2 900 udziałów za cenę 250 USD za sztukę do 30 września 2018 roku.

"Powyższa transakcja związana jest z realizacją celów strategicznych spółki, tj. budowy działu deweloperskiego w zakresie produkcji gier" - czytamy dalej.

Przedmiotem działalności BBM jest produkcja oprogramowania na zlecenie firm. W szczególności spółka zajmuje się produkcją aplikacji mobilnych, gier mobilnych oraz gier video. Wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2015 wynosiła ponad 1 mln USD zaś zysk netto wyniósł ponad 120 tys USD.

Macro Games to spółka z segmentu nowych technologii, rynku gier i elektronicznej rozrywki. Pozycje na swoim rynku buduje gromadząc w portfelu różne portale internetowe odnoszące się do tematyki gier oraz realizując innowacyjne projekty przeznaczone dla społeczności graczy. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)