"Pan Heins podejmie swoje obowiązki w banku z dniem 1 lipca 2016 r. po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą po planowanym z dniem 30 czerwca 2016 r. odejściu ze stanowiska wiceprezesa zarządu pana Joerga Hessenmuellera"- podał bank.

Christopha Heins obecnie jest dyrektorem controllingu grupy, jednostki odpowiedzialnej za raportowanie i planowanie finansowe grupy Commerzbanku. Karierę rozpoczął w 1988 roku w Dresdner Banku jako relationship manager. Do chwili obecne pełnił szereg funkcji w grupie Commerzbanku, zarówno w Niemczech, jak i za granicą,  zaś w 2008 r. Heins rozpoczął pracę jako CFO oddziału Commerzbanku w Nowym Jorku, którą pełnił do czasu powrotu do Frankfurtu w roku 2012.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 123,52 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)