Wniosek został skierowany z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki na rynku węgierskim - Budapest Stock Exchange (XBUD), o czym KNF została poinformowana przez węgierski organ nadzoru Centralny Bank Węgier.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi KNF, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu, wyjaśniono.

(ISBnews)