Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wyniosła 7,2 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3,03 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zarówno na wynik operacyjny, jak i wynik netto Grupy wpływ miało rozliczenie nabycia większościowego udziału w GoldenLine Sp. z o.o. (GoldenLine). Łączny negatywny wpływ powyższej transakcji wyniósł 3,3 mln zł, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,48 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 282,82 mln zł rok wcześniej. Jak wyjaśnia spółka, głównymi źródłami tego wzrostu były: rekordowa frekwencja w kinach sieci Helios oraz wyższe niż rynkowe tempo wzrostu przychodów reklamowych Grupy Agora.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejny kwartał z rzędu nasze przychody rosną; co więcej - w wybranych segmentach ich dynamika jest wyższa niż rynkowa. Ten dynamiczny wzrost skłonił nas do weryfikacji celów części biznesów Grupy Agora. Wierzymy, że dzięki zwiększeniu skali swojej działalności nasz biznes radiowy jest w stanie osiągnąć wyższą marżę EBIT, a segment Internet może dalej poprawiać wynik operacyjny, utrzymując wysokie tempo wzrostu przychodów" - powiedział prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 21,79 mln zł wobec 13,11 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)