"Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 23 901 084 akcje. Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryk Mebli Forte określiło dzień ustalenia prawa do dywidendy na 25 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 13 czerwca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte odnotowały 84,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 75,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 77,94 mln zł wobec 74,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)