"Obywatele UK zdecydowali się opuścić Unię Europejską. Z pewnością w rezultacie głosowania napotkamy na okres niepewności i dostosowań, ale jak powiedział dziś premier Cameron, nie będzie na początek zmian ani w sposobie w jaki ludzie mogą podróżować, ani w zasadach prowadzenia handlu, jak i w świadczeniu usług" - powiedział.

"Ustanowienie nowych relacji z UE i resztą świata zajmie UK trochę czasu. Na niektórych rynkach można oczekiwać pewnego poziomu zmienności, w trakcie trwania tego procesu. Ale jesteśmy dobrze na to przygotowani. Sekretarz skarbu oraz Bank Anglii bardzo intensywnie przygotowywali się na scenariusz Brexitu. Byliśmy w ścisłym kontakcie z sekretarzem skarbu, również w nocy i tego poranka. BOE nie będzie się wahać, by zastosować dodatkowe środki, gdy rynki ulegają dostosowaniom i gdy gospodarka UK będzie posuwać się dalej naprzód" - dodał.

"Bank Anglii jest gotowy zapewnić ponad 250 mld funtów dodatkowych środków, poza normalnymi operacjami na rynku. Bank jest także w stanie zapewnić znaczącą ilość płynności w walucie obcej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczekujemy, że instytucje (finansowe - PAP) będą mogły skorzystać z naszych funduszy, kiedy uznają to za konieczne".

W wydanym w piątek oświadczeniu gubernator centralnego Banku Anglii Mark Carney zadeklarował jego zdolność do sprostania wywołanym Brexitem wahnięciom gospodarczym zaznaczając, że brytyjski system bankowy dysponuje wystarczającymi rezerwami gotówki.

Jak jednocześnie poinformował, Bank Anglii jest gotów w razie potrzeby wesprzeć w ramach swych normalnych operacji rynkowych banki komercyjne dodatkowymi funduszami w kwocie ponad 250 mld funtów.

"Potrwa jakiś czas zanim Zjednoczone Królestwo ustanowi nowe stosunki z Europą i resztą świata. Można zatem oczekiwać pewnych związanych z tym wahnięć rynkowych i gospodarczych, ale jesteśmy na to dobrze przygotowani" - zapewnił Carney dodając, że "Bank Anglii będzie bezzwłocznie podejmował wymagane dodatkowe przedsięwzięcia stabilizujące rynek".

"Wymagania kapitałowe naszych największych banków są obecnie 10 razy większe niż przed kryzysem finansowym. Bank Anglii poddał te banki testom stresującym zakładającym scenariusze znacznie groźniejsze od tych, wobec jakich stoi obecnie nasze państwo. W wyniku tych działań brytyjskie banki zebrały ponad 130 mld funtów nowego kapitału i dysponują obecnie ponad 600 mld funtów środków płynnych wysokiej jakości. Ten znaczny kapitał i wysoka płynność dają bankom elastyczność niezbędną dla kontynuowania działalności kredytowej na rzecz brytyjskich firm i gospodarstw domowych nawet w stawiających wyzwania czasach" - wskazał szef Banku Anglii.

"Ponadto dla wsparcia funkcjonowania rynków Bank Anglii jest gotów udostępnić w ramach swych normalnych operacji rynkowych dodatkowe fundusze w kwocie ponad 250 mld funtów. Jest także zdolny zapewnić w razie potrzeby znaczną płynność jeśli chodzi o waluty obce. Oczekujemy, że instytucje finansowe będą korzystać z tych funduszy jeśli uznają to za stosowne i w wybranym przez siebie czasie" - dodał Carney.

>>> Czytaj też: Co teraz? Wielka niewiadoma i dwa lata ciężkich negocjacji