Vistula, Bytom

Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia, podały spółki. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,82 akcji Vistuli. >>>> 

LC Corp

Cena sprzedaży akcji LC Corp. w ofercie 229 004 081 akcji, stanowiących 51,17% kapitału spółki, została ustalona na 2,1 zł, podał LC Corp. Akcjonariusze LC Corp - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie podpisali dziś aneks cenowy do umowy z 11 września, zgodnie z którą minimalna cena sprzedaży akcji wynosiła 2,05 zł za sztukę. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 2,1 zł za jedną akcję oraz liczbę sprzedawanych akcji spółki na 229 004 081. Akcje sprzedawane stanowią 51,17% kapitału zakładowego spółki, podano w komunikacie. 

Unibep

Konsorcjum firm Unibep (lider) i Value Engineering zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich umowę na "Rozbudowę drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele – projektuj i buduj" za ok. 38 mln zł netto, podał Unibep. "Wynagrodzenie konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 38 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie emitenta wyniesie ok. 37 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w IV kwartale 2019 r., podano także. 

Ergis

Ergis nie doszedł do porozumienia w sprawie zakupu 100% udziałów w zagranicznej spółce produkującej folie polietylenowe, podał Ergis. "21 sierpnia 2017 r. zarząd Ergis S.A rozpoczął negocjacje cenowe dotyczące zakupu 100% udziałów w spółce produkującej folie polietylenowe, zlokalizowanej na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Polski" – czytamy w opóźnionej informacji poufnej.

 Eurocash

Eurocash zawarł przedwstępną umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów w spółkach kontrolujących Mila S.A. – właściciela sieci 188 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce. Wartość transakcji, która musi uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) została ustalona na 350 mln zł, podała spółka.  >>>> 

Mostostal Zabrze

- Mostostal Zabrze odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi 449,6 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem umów oczekiwanych do podpisania - 970,6 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania [15 września] wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 449,6 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 521 mln zł, co łącznie stanowi 970,6 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.  

OT Logistics

OT Logistics zawarł z chorwackimi funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. umowę na temat współpracy. Łącznie akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują już 56,56% akcji Luka Rijeka. OT Logistic tym samym przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem, podała spółka. >>>> 

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

PZ Cormay 

PZ Cormay wydłużył okres zapisów na akcje nowej emisji serii L PZ Cormay dla akcjonariuszy Orphée do wtorku, 19 września br. "Decyzja zarządu PZ Cormay jest podyktowana licznymi zapytaniami ze strony akcjonariuszy Orphée, którzy zwrócili się do spółki z prośbą o wydłużenie terminu zapisów. Mając na uwadze interes akcjonariuszy Orphée, a także skuteczną realizację strategii rozwoju Grupy Cormay, w której trwająca emisja odgrywa kluczową rolę, zdecydowaliśmy o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Jestem przekonany, że decyzja umożliwi uczestnictwo w ofercie wszystkim zainteresowanym, walnie przyczyniając się do jej sukcesu" - powiedział prezes Janusz Płocica, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia będzie rozmawiać z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na temat zasad dalszej współpracy po tym, jak ubezpieczyciel wstrzymał udzielanie nowych gwarancji, podała spółka. Jednocześnie poinformowała o cofnięciu wniosku o upadłość spółki zależnej Vistal Eko. "Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A.informuje, że w dniu 15.09.2017 r. otrzymał pismo datowane na 15.09.2017 r. od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą Warszawie o podjęciu decyzji przez PZU o wstrzymaniu udzielania nowych gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego spółce na podstawie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych maksymalnego limitu zaangażowania gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. 

Elemental Holding

Elemental Holding zdecydował o wdrożeniu programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł, podała spółka. "W związku z zapadalnością w dnia 17 października br. obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę [...], [zarząd] podjął w dniu 14 września 2017 roku decyzję o wdrożeniu programu emisji obligacji do kwoty nie większej niż 40 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zawarcie umowy programu emisji obligacji do powyższej kwoty oraz emisję w jej ramach jednej lub kilku serii obligacji, podano także.  

Rada nadzorcza Elemental Holding ponownie powierzyła Pawłowi Jarskiemu funkcję prezesa oraz ustaliła pozostałe funkcje w zarządzie, podała spółka. >>>>

Olympic Entertainment Group

Akcje Olympic Entertainment Group (OEG) zostaną wycofane z obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z dniem 19 września br. >>>>  

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank kontynuuje zainicjowany w czerwcu br. projekt przebudowy sieci sprzedaży obejmujący m.in. wprowadzenie nowego formatu placówek w centrach handlowych, podał bank. Druga placówka Getin Banku tego typu została otwarta w warszawskiej Galerii Północnej. "Reorganizacja sieci sprzedaży to jeden z kluczowych elementów strategii, nakierowanej na budowę banku relacyjnego. Naszym celem jest zapewnienie klientom większej dostępności i wygody. Dlatego uruchamiamy obsługę w najbardziej uczęszczanych galeriach handlowych i szukamy nowych, atrakcyjnych lokalizacji dla naszych oddziałów" - powiedział członek zarządu Getin Noble Banku, odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej Maciej Szczechura, cytowany w komunikacie.  

Selena FM

Selena FM odnotowała 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 26,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enter Air

Enter Air odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mabion

Mabion odnotował 12,52 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2017 r. wobec 13,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Capital Park

Capital Park odnotował 24,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi odnotował 2,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Adiuvo Investments

Adiuvo Investments odnotował 9,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 8,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa odnotował 6,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cloud Technologies

Cloud Technologies podpisała umowę przyrzeczoną i tym samym zakończyła proces przejęcia Online Advertising Network (OAN), podała spółka. >>>> 

Awbud

Awbud zrealizuje na rzecz Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie (spółki wchodzącej w skład grupy Stalprodukt) projekt polegający na budowie hali namiarowni wsadu i prace przygotowawcze do budowy nowej hali wanien za łącznie ok. 26,8 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

The Yachting Club

The Yachting Club podpisała z INC S.A. umowę na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect, podało INC S.A. Debiut spółki planowany jest na III kwartał 2018 roku. >>>> 

Torpol 

Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na wykonanie robót w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" za ok. 267,6 mln zł netto, tj. 329,2 mln zł brutto, podał Torpol, na który przypada ok. 92% wynagrodzenia. >>>> 

Paged 

Mespila Investments Limited (jako wzywający) przekroczyła próg 90% w wezwaniu na akcje Pagedu, tym samym wezwanie zakończyło się sukcesem, podała spółka. >>>> 

Orbis

Orbis wchodzi na rynek słoweński, podpisując umowy franczyzy na hotele Mercure i ibis Styles w Mariborze z lokalnym inwestorem - Terme Maribor, podała spółka. >>>>   

4Mobility 

4Mobility rozpoczyna jutro publiczną ofertę akcji serii F od zapisów dla inwestorów indywidualnych, które potrwają do 28 września, podała spółka. Book building będzie prowadzony w dniach 26-29 września. Cena maksymalna wynosi 25 zł za akcję. >>>> 

Dębica

Rada nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica powołała Leszka Szafrana na stanowisko prezesa zarządu, a Pawła Miłoszewskiego - na członka zarządu, podała spółka. >>>> 

Ergis

Ergis chce we współpracy z Saule uruchomić produkcję unikatowych odmian ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych, podała spółka. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ok. 100 mln zł, wydatkowanych w latach 2020-2025. >>>> 

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy wyemitował podporządkowane obligacje na okaziciela serii C3 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała instytucja. >>>> 

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso ustanowiło program emisji obligacji, w ramach którego spółka może - w trybie oferty publicznej - emitować w walucie polskiej niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, związanego z tą emisją, podała spółka. >>>>