T-Bull 

T-Bull chce w ramach nowej, pięcioletniej strategii zaoferować rozgrywkę multiplayer w swoich grach mobilnych już w przyszłym roku, a w dłuższej perspektywie zaoferuje "wysokiej jakości" tytuły na "duże" platformy - PC i konsole, zapowiedzieli członkowie zarządu T-Bull. >>>>  

Auto Partner

Auto Partner odnotował 19,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Auto Parter planuje w tym roku otworzyć jedną filię, zaś w 2018 r. jeszcze przynajmniej kilka, poinformował prezes Aleksander Górecki. Spółka planuje nadal powiększać sieć MaXserwis, by docelowo mieć 200-300 warsztatów. "Nie zakładamy docelowego poziomu ilości filii, ale w naszym przypadku będzie to raczej jeszcze 20-30 filii niż 100 czy 200. Skupiamy się teraz na poprawie efektywności poszczególnych filii. W tym roku planujemy otworzenie jeszcze jednej filii, zaś w kolejnym bez precyzowanie dokładnej liczby kilka placówek" - powiedział Górecki podczas spotkania z dziennikarzami.

>>> Zobacz też rekomendacje     

GetBack

GetBack odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GetBack w ciągu 12 miesięcy poinformuje o wejściu do kolejnych 2-3 krajów europejskich i spodziewa się, że do połowy przyszłego roku spółka będzie już obecna w Bułgarii. GetBack oczekuje, że przychody z rynków zagranicznych w ciągu dwóch lat powinny sięgnąć 20-30% przychodów ogółem, a docelowo powinny stanowić połowę przychodów grupy, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>> 

GetBack w ciągu dwóch miesięcy zaprezentuje politykę dywidendową, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. Prezes ocenia, że spółka mogłaby wypłacać dywidendę, nawet przy ambitnym planie dotyczącym inwestycji w nowe portfele oraz wejściu na kolejne rynku zagraniczne. "W tym tygodniu mamy posiedzenie rady nadzorczej, na którym będziemy dyskutować temat polityki dywidendowej. W naszej ocenie - jako zarządu - spółka mogłaby wypłacać co rok dywidendę, nawet przy planowanych inwestycjach, ale wszystko zależy od akcjonariuszy. Ci duzi patrzą na spółkę długoterminowo, więc prawdopodobnie nie będą chcieli dywidendy, ale rozumiemy też podejście mniejszych inwestorów, którzy chcieliby być premiowani i mieć udział w zyskach" - powiedział Kąkolewski dziennikarzom po konferencji.

GetBack spodziewa się kontynuacji wzrostów wyników w drugiej połowie roku. Spółka pracuje nad dalszym obniżeniem kosztu finansowania i zwiększeniem wartości aktywów, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,38 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r., podała spółka w raporcie.>>>> 

Sfinks Polska planuje wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku trzy koncepty gastronomiczne w segmencie fast casual dining. Pierwsze lokale pod szyldami Lepione & Pieczone oraz Spice Up! pojawią się jeszcze w tym roku, podobnie jak pizzerie pod marką Fabryka Pizzy. Jednocześnie, grupa rozszerza usługę dostawy dań do klienta na kolejne miasta, poinformowali przedstawiciele firmy. >>>> 

Atende

Atende złożyło jako jedyny oferent ofertę w postępowaniu przetargowym "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych", prowadzonym przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, podała spółka. Wartość oferty to 61,3 mln zł brutto. >>>> 

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group celuje w osiągnięcie na koniec 2021 r. przychodów na poziomie ok. 1,2 mld euro i EBITDA ok. 200 mln euro, podała spółka w strategii grupy kapitałowej do 2021 r. >>>> 

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka, podał pośredniczący Trigon DM. >>>> 

Strategia Grupy Pfleiderer do 2021 r. z założenia nie przewiduje akwizycji, koncentrując się na rozwoju organicznym, poinformował prezes Tom K. Schaebinger. >>>> 

Columbus Energy

Columbus Energy rozpoczął we wtorek ofertę publiczną obligacji serii D, a z emisji chce pozyskać środki w wysokości 5 mln zł, które przeznaczy na sfinansowanie montaży instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podała spółka. Zapisy na obligacje potrwają do 3 października 2017 r. >>>> 

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 202 mieszkania oraz 10 lokali usługowych w inwestycji Aleja Pokoju 83 w Krakowie, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to IV kwartał 2019 r. W ramach Alei Pokoju 83 zaplanowano 4 pięciopiętrowe budynki. Powstaną w nich łącznie 202 mieszkania o szerokiej gamie metraży - od 36,48 do 89,81 m2 - oraz układach od jednego do czterech pokoi. Cena za m2 wynosi od 5 900 zł brutto. 

Polnord

Polnord zdecydował o emisji do 18 tys. szt. obligacji serii NS10, o łącznej wartości nominalnej 18 mln zł, podała spółka. >>>> 

QubicGames

Nintendo of America i Nintendo of Europe ustaliły datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Astro Bears Party" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 28 września 2017 roku, podał QubicGames, producent gry. >>>> 

 Lokum Deweloper

Lokum Deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie 252 lokali wybudowanych w ramach VII etapu osiedla Lokum di Trevi na wrocławskich Krzykach, podała spółka. Jak dotąd blisko 80% z nich zostało objętych umowami deweloperskimi i rezerwacyjnymi. Grupa przystępuje do przekazywania lokali, co w konsekwencji umożliwi ich rozpoznanie w wyniku finansowym Lokum Deweloper za 2017 rok.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie jest przeciwne współpracy z Gazpromem, jednak pod warunkiem zachowania partnerskich zasad współpracy i pewności dostaw, poinformował wiceprezes Łukasz Kroplewski. W dalszej perspektywie przewagę nad długoterminowymi kontraktami zyskują umowy krótkoterminowe. >>>> 

Kredyt Inkaso

Paweł Szewczyk złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa zarządu Kredyt Inkaso, podała spółka. >>>> 

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu wiceprezesowi Jarosławowi Orlikowskiemu do czasu powołania nowego prezesa, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia  

Vistal Offshore – spółka zależna Vistalu Gdynia – złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, podała spółka. >>>> 

Mercor

Mercor oświadcza, że zarzuty naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej na szkodę Assa Abloy Mercor Doors oraz innych spółek z grupy Assa Abloy są bezpodstawne, a ich podnoszenie przez Assa Abloy jest wyłącznie wyrazem nieuczciwej walki konkurencyjnej, podała spółka. >>>> 

Open Finance   

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Open Brokers, spółki zależnej od Open Finance, zdecydowało o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 mln zł, podał Open Finance. >>>> 

Mennica Polska  

Oferta Mennicy Polskiej została uznana za najkorzystniejszą w zakresie produkcji i dostawy dla Tajlandiii dodatkowych medali w ilości 50 tys. sztuk upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja, poinformowała spółka. Z kolei oferta Mennicy w zakresie wybicia monet obiegowych dla Tajlandii nie została uznana za najkorzystniejszą. >>>>