Projprzem

Akcjonariusze Projprzemu podjęli uchwały m.in. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zakładu w Sępólnie Krajeńskim i do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 4,49 mln zł, podała spółka.
"Walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim na rzecz Eggersmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, na warunkach określonych w projekcie umowy ostatecznej załączonej do umowy przedwstępnej z dnia 24 lipca 2017r., w szczególności za cenę sprzedaży w wysokości 3 750 000 euro netto płatną przy zawarciu umowy, nie później niż do dnia 02.10.2017r. Wobec powyższego, spełniony został jeden z warunków umowy przedwstępnej" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie akcjonariusze podjęli uchwałę upoważniającą zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 4 487 037 zł poprzez emisję nie więcej niż 4 487 037 akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii.

OT Logistics

Ireneusz Miski oraz Richard Jennings złożyli rezygnację z członkostwa w zarządzie OT Logistics, poinformowała spółka. "Pan Ireneusz Miski oraz Pan Richard Jennings złożyli rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki, ze skutkiem od dnia dzisiejszego. Obydwaj panowie pełnili funkcję wiceprezesów zarządu. W treściach rezygnacji nie podano ich powodów" - czytamy w komunikacie.

Quercus

Reklama

Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjęli uchwałę o obniżenie kapitału zakładowego spółki przez umorzenie 2 981 578 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł, podała spółka. "W wykonaniu uchwały nr 25/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Quercus TFI z dnia 28 września 2017 r., w związku z umorzeniem 2 981 578 akcji własnych Quercus TFI, obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI o kwotę 298 157,80 zł , tj. z kwoty 6 025 535,90 zł do kwoty 5 727 378,10 zł" - czytamy w uchwale. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 2 981 578 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, podano dalej.

>>> Zobacz też rekomendacje

Action

Action w restrukturyzacji odnotował 43,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unimot

Unimot odnotował 4,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LC Corp

LC Corp B.V. zawarł umowę z Idea Bankiem, na podstawie której nabył 25,01% akcji Idea Leasing (IL) za 107,54 mln zł, podał bank. Na podstawie innej umowy Idea Leasing nabył 25% w Getin Leasing za 100 mln zł. >>>>

KCI

KCI odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stalprofil

Stalprofil odnotował 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Immofinanz

Immofinanz otwiera dziś centrum handlowe Vivo! w Krośnie - łącznie dziesiąty obiekt pod tą marką na czterech rynkach, tj. w Polsce, Rumunii, Czechach i Słowacji. Centrum w momencie otwarcia jest skomercjalizowane w 100%, poinformowała dyrektor na Polskę Magdalena Kowalewska. Vivo! pozostaje jednym z trzech (obok parków handlowych Stop Shop i biur pod marką myhive) konceptów rozwijanych przez Immofinanz. Spółka aktualnie analizuje rynek pod kątem nabycia nowych działek pod kolejne projekty handlowe, również w Polsce.

Immofinanz zamierza wkrótce rozpocząć w Polsce kolejną inwestycję w ramach rozwoju konceptu parków handlowych Stop Shop i jednocześnie chce do końca br. zabezpieczyć grunty pod realizację dwóch kolejnych, poinformowała ISBnews dyrektor na Polskę Magdalena Kowalewska.

Immofinanz chce uruchomić w przyszłym roku w Warszawie siódmą lokalizację w ramach konceptu biurowego myhive, poinformowała ISBnews dyrektor na Polskę Magdalena Kowalewska. Ocenia, że marka myhive jest atutem spółki w dobie bardzo wysokiej podaży powierzchni biurowych i pozwala wyróżnić się na rynku.

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 119 mieszkań i 1 lokal usługowy w ramach I etapu Osiedla Warszawa we Włochach, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania I etapu inwestycji to IV kwartał 2019 r. "Warszawa to jeden z najbardziej perspektywicznych i kluczowych rynków dla Atal. Obecnie w stolicy realizujemy szereg wieloetapowych inwestycji, w których mieszkania szybko znajdują swoich nabywców. Od stycznia do sierpnia zawarliśmy tutaj blisko 400 umów deweloperskich" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Vistal Gdynia

Wierzyciel Vistal Pref, spółki zależnej Vistal Gdynia, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Vistal Pref. Kwota główna wierzytelności to 435 410,13 zł. Ponadto w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości kolejnej spółki zależnej Vistal Gdynia, czyli Vistal Ocynkowania oraz wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Vistal Ocynkowania.

Elemental Holding

Elemental Holding odnotował 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Elemental Holding planuje 2-3 przejęcia na "dojrzałych" rynkach Europy, poinformował prezes Paweł Jarski. Spółka rozważa również wejście na rynek Stanów Zjednoczonych. >>>>

ZPC Otmuchów

ZPC Otmuchów odnotowały 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2017 r. wobec 26,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Ronson

Ronson uzyskał pozwolenie na użytkowanie 301 mieszkań zbudowanych w dwóch pierwszych etapach projektu City Link na warszawskiej Woli, podała spółka. W etapach I, II i III sprzedano już ponad 90% mieszkań, podano także "Mieszkania w City Link bardzo szybko znajdują nabywców, co potwierdza, że szeroka oferta kompaktowych lokali o ustawnym rozkładzie to strzał w dziesiątkę. O powodzeniu projektu decyduje też lokalizacja na Woli, która staje się nowym centrum stolicy. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na spektakularną panoramę miasta, a w niedalekiej przyszłości do domu dojadą drugą linią metra" – powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Konsalnet

Konsalnet złożył prospekt emisyjny związany z publiczną ofertą akcji w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dowiedziała się agencja ISBnews. Oferta publiczna może objąć nawet 100% akcji. >>>>

GetBack

GetBack zamierza połączyć się z przejętą w sierpniu br. spółką zarządzania wierzytelnościami EGB Investments, podał GetBack. Celem jest osiągnięcie efektów synergii i obniżenie kosztów działania. >>>>

Bank Pocztowy

Akcjonariusze Banku Pocztowego zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 18,14 mln zł poprzez emisję 1 814 520 nowych akcji serii C2, realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji spółki serii C2 w całości oraz zmianie statutu spółki, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. >>>>

Action

Action czeka na decyzję sądu, aby formalnie przeprowadzić konsolidację grupy, rozwija handel detaliczny oraz dystrybucję z wartością dodaną (VAD) w Polsce i Niemczech wraz z rozszerzaniem oferty spoza IT, poinformował członek zarządu Sławomir Harazin. Spółka oczekuje efektów redukcji kosztów od II półrocza oraz liczy na rozwój projektów w obszarze zdrowia i eksportu do Chin. >>>>

Idea Bank

W wyniku dwóch transakcji, których przedmiotem są akcje spółek leasingowych, Grupa Idea Banku poprawi współczynnik adekwatności kapitałowe CAR o 1,6 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał Idea Bank. Finansowanie leasingu stanowi obecnie 40% portfela kredytowego Grupy Idea Banku i taki poziom ma być utrzymany w przyszłości.>>>>

Selvita

Selvita otrzymała od PKO Banku Polskiego kredyt inwestycyjny wysokości do 244 mln zł, ale nie więcej niż 36,18% wartości nakładów netto projektu pn.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita SA" (CBRIL), realizowanego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, podała spółka. Zarząd Selvity ocenia, że kredyt zostanie uruchomiony nie wcześniej niż pod koniec 2018 r. >>>>

P.A. Nova

P.A. Nova zawarła z Praha West Investment umowę na generalne wykonawstwo przebudowy obiektu handlowego Globus w Brnie (Czechy) za 58,18 mln CZK netto, podała spółka. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź podpisał porozumienie o współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE), podała spółka. >>>>