MCI Capital

Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł, podał MCI Capital. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł, dodano.
"Inwestycje funduszy rozpoczyna proces zbierania kapitału. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania zdecydowaliśmy się na zaoferowanie inwestorom obligacji funduszu technologicznego. Pierwsza seria naszych obligacji spotkała się bardzo dobrym przyjęciem. Cała seria sprzedana została w kilka dni. Kolejną serię oferujemy z okresem wykupu 4 lat, co jest bliższe czasowi inwestycji funduszu w innowacyjne spółki gospodarki cyfrowej" - powiedział wiceprezes Wojciech Marcińczyk, cytowany w komunikacie.

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper poszerzył swoją ofertę mieszkaniową o 87 lokali z osiedla Lokum Victoria we Wrocławiu, poinformowała spółka. Nowe mieszkania powstaną w ramach finalnego, piątego etapu tej inwestycji. Nowo wprowadzone do oferty lokale mają powierzchnię od 33 m2 do 88 m2. Są to mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. Ich ceny wynoszą od 6 727 zł do 8 537 zł za m2.  

Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję obligacji i pozyskała 20 mln zł, które przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego, poinformowała spółka. "Chcemy nadal mocno inwestować w bank ziemi, żeby mieć potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu w kolejnych latach. Dzięki temu systematycznie poszerzamy naszą ofertę o kolejne atrakcyjne projekty deweloperskie. Koniunktura na warszawskim rynku pierwotnym, a w szczególności w segmencie popularnym jest bowiem cały czas bardzo dobra. Oferowane przez nas mieszkania również sprzedają się bardzo dobrze. To zapewnia nam systematyczny wzrost skali działania i osiąganie nowych rekordów sprzedażowych" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie. 

Ergis

Ergis podpisał z Saule warunkową umowę o współpracy, której celem jest rozwój produkcji ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych (flexibile electronics), podała spółka. >>>>  

Unibep

Konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum),) spółki zależnej Budrex-Kobi (partner konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna" za 141,6 mln zł netto, podał Unibep. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje  

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin rozpoczął negocjacje z inwestorami zainteresowanymi objęciem nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Firma chce pozyskać co najmniej 6 mln zł. >>>>   

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej utrzymywania zapasów gazu z 11 przedsiębiorstwami energetycznymi dokonującymi importu gazu do Polski, podała spółka. Umowy weszły w życie 1 października 2017 r. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD) podpisało aneks do bezterminowej umowy na dostawy sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie, który zakłada zwiększenie wolumenu dostaw z obecnych 2,2 mln do nawet 3,2 mln m3 CNG rocznie, poinformowała spółka. Od IV kwartału 2019 r. dostawy mogą wzrosnąć do prawie 4,5 mln m3 paliwa rocznie, dodano. >>>> 

Maspex

Maspex sfinalizował zakup bułgarskiej spółki Aquarex AD, produkującej naturalną wodę mineralną Velingrad i zakładu produkcyjnego w Bułgarii, poinformowała spółka. Maspex planuje inwestycje w rozbudowę i modernizację zakupionego zakładu produkcyjnego, gdzie rozlewana jest woda Velingrad. >>>> 

Enea

Enea chciałaby wybudować blok energetyczny w technologii zgazowania węgla (IGCC), zlokalizowany w okolicach kopalni Bogdanka, w latach 2020-2023, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>>  

NanoGroup

Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. Jeszcze dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna akcji w ofercie. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii F ok. 45 mln zł. >>>>  

Wypłata przez NanoGroup dywidendy będzie możliwa po pierwszej komercjalizacji wyników badań i osiągnięciu pierwszych "większych wpływów", poinformował prezes Marek Borzestowski. >>>>  

Bezpośrednio po IPO NanoGroup zamierza osiągnąć 20- i 30-procentowy udział w dwóch przejmowanych spółkach, a w dalszej perspektywie zwiększać w nich zaangażowanie. Ponadto spółka negocjuje akwizycje dwóch kolejnych firm, w których także będzie chciała zwiększać udział wraz z postępem ich badań, poinformował prezes Marek Borzestowski. Na akwizycje wśród celów emisyjnych rozpoczynającej się pierwotnej oferty publicznej NanoGroup przeznacza 12 mln zł z 45 mln zł, które spółka chce pozyskać. >>>> 

Unified Factory

Unified Factory podjął uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez TFI BGK (FEZ) na temat umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę prawa filipińskiego, podała spółka. >>>>   

Brewe Leasing

Brewe Leasing przedłuża publiczną ofertę obligacji do 3 listopada, podała spółka. >>>> 

PGE 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2018 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi 310 mln zł. >>>> 

Torpol

Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała spółka. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 221,4 mln zł brutto. >>>>