Dekpol  

Dekpol otrzymał ostateczną decyzja przenosząca na spółkę pozwolenie na budowę budynku usługowego zakwaterowania turystycznego z częścią mieszkaniową w Juracie, poinformowała spółka. Szacowana wartość przychodów uzyskanych przez spółkę z realizacji inwestycji wynosi ok. 12 mln zł netto, podano także.

Bogdanka

Bogdanka podpisała porozumienie w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów spółki co skutkować będzie dodatnim jednorazowym wpływem na wynik operacyjny w wysokości ok. 110 mln zł w IV kw. 2017 r., podała spółka. "Dzisiejsze porozumienie ze związkami zawodowymi oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów. W najbliższych dniach, po ostatecznym wejściu w życie ustawy, będziemy informować zainteresowanych w jaki sposób można złożyć wniosek o rekompensatę wynikającą z wprowadzonej ustawy. Na poziomie finansów spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny w czwartym kwartale tego roku" – powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje     

Budimex 

Oferta Budimeksu została wybrana przez Horizont Project Development (HPD) jako najkorzystniejsza w przetargu na prace związane z uszczelnieniem dachu realizowanego przez HPD nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu, poinformowała spółka. Wartości oferty to 17,2 mln zł netto, dodano. >>>> 

PKN Orlen

Litewska państwowa spółka kolejowa Lietuvos Geleżinkeliai (LG) zaskarży decyzję KE o ukaraniu jej grzywną w wysokości prawie 28 mln euro za rozebranie torów z Możejek do granicy z Łotwą, z których korzystał Orlen – poinformował w środę dyrektor generalny LG Mantas Bartuszka. >>>> 

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii D1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji. >>>> 

Quercus TFI

Quercus TFI odnotowało 7,69 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał w III kwartale 2017 roku 5 487 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 4 704 próbek pozyskanych w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o blisko 17% r/r, podała spółka. PBKM przechowywał (łącznie w segmentach B2C i B2B) na koniec III kwartału br. blisko 155 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o ponad 14% więcej niż przed rokiem. >>>> 

Miraculum

Miraculum zawarło z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina umowę licencyjną na wyłączność na używanie przez spółkę unijnego znaku towarowego "Chopin" i międzynarodowego znaku towarowego "Chopin" dla produktów kosmetycznych, poinformowała spółka. Podpisana umowa umożliwi spółce realizację projektu stworzenia produktów klasy premium sygnowanych marką "Chopin" i stanowi kolejny etap realizacji celów inwestycyjnych, podano także. >>>>    

Pragma Inkaso  

Łączna wartość pozyskanych przez grupę Pragma Inkaso wierzytelności w III kw. br. wyniosła 176 mln zł wobec 442,8 mln zł pozyskanych rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>  

Poczta Polska

Poczta Polska zainwestuje w latach 2017-2021 ok. 1 mld zł w nową sieć logistyczną, której kluczowym elementem będzie tzw. Centralny Hub Logistyczny - sortownia do obsługi krajowego i międzynarodowego e-commerce, poinformował prezes Przemysław Sypniewski. >>>>   

Zarząd Poczty Polskiej zakłada, że plan wypracowania w tym roku "delikatnie" dodatniego wyniku finansowego zostanie zrealizowany, poinformował prezes Przemysław Sypniewski >>>>  

Poczta Polska zdecyduje w ciągu kilku miesięcy o dokładnej lokalizacji swojego Centralnego Hubu Logistycznego (CHL). Powstanie on najpewniej w okolicach Łodzi, poinformował prezes Przemysław Sypniewski. >>>> 

Poczta Polska, w kontekście budowy swojego Centralnego Hubu Logistycznego (CHL) skomunikowanego z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK), nie wyklucza, że w przyszłości mogłaby korzystać z własnej lub zarządzanej z partnerem floty lotniczej, poinformował prezes Przemysław Sypniewski. >>>>  

ZCh Police

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Cedrob,  Gobarto

Cedrob planuje dalej wspierać plany inwestycyjne Gobarto i nie planuje obecnie wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w celu wycofywania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski. >>>> 

PGNiG

PGNiG zawarło umowę z ukraińskim operatorem sieci przesyłowych i magazynów gazu Ukrtransgazem na przesył gazu na terytorium Ukrainy - poinformowała w środę spółka. Dzięki temu PGNiG będzie mogła korzystać z ukraińskich sieci gazowych. >>>>  

Vistal Gdynia

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Vistal Stocznia Remontowa - spółki zależnej Vistalu Gdynia, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia otrzymał od Budimeksu pismo zawierające odstąpienie od umowy na wykonanie ustroju nośnego obiektu MS-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek", podała spółka. >>>> 

Wirtualna Polska

Grupa WP.pl dokonała aktualizacji zdyskontowanej wartości zobowiązania z tytułu posiadanych opcji do wykupu w spółce zależnej Nocowanie.pl o kwotę 6,6 mln zł. Aktualizacja będzie miała istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy w IV kwartale 2017 roku, dodano. >>>>   

IMC

Grupa rolnicza IMC zakłada, że jej przychody wzrosną o 6-9% r/r do 132-136 mln USD w 2017 r., a zysk netto wyniesie 20-22 mln USD i będzie porównywalny r/r, podała spółka. >>>>  

Cube.ITG

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Cube.ITG, podała spółka. Ten sam sąd wydał również postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Cube.ITG – Data Techno Park. >>>>  

Atende

Atende zawarło umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT), o wartości 61,3 mln zł brutto, która zakłada rozbudowę posiadanego przez RCZSiUT trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Azoty

Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o łącznej wartości 94 mln zł, poinformowała spółka.>>>>  

SentiOne 

SentiOne chce kontynuować dynamiczne tempo wzrostu w skali międzynarodowej i w tym celu rozważa m.in. wejście na warszawską giełdę, poinformował ISBnews COO spółki Bartosz Baziński. Debiut mógłby się odbyć w II połowie 2018 r. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważa emisję obligacji o wartości 500 mln USD na rynku amerykańskim i mniejszą emisję na rynku polskim na początku 2018 r., poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. >>>> 

Polenergia

Polenergia zdecydowała o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe, polegającej na produkcji pelletu z biomasy i dokona odpisu w kwocie 9,8 mln zł, który obciąży skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. 2017 r., podała spółka. >>>>