BZ WBK 

Fitch Ratings podtrzymał ratingi Banku Zachodniego WBK z ich stabilną perspektywą, poinformował bank. "Obowiązujące ratingi to: rating długoterminowy IDR dla walut obcych: bez zmian na poziomie BBB+, perspektywa stabilna; rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: bez zmian na poziomie F2; Viability Rating: bez zmian na poziomie bbb+; rating wsparcia: bez zmian na poziomie 2; rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA(pol), perspektywa stabilna i długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA(pol)" - czytamy w komunikacie. 

Pekao

Fitch Ratings potwierdził długoterminową ocenę IDR na poziomie A- oraz Viability Rating na poziomie a- dla Banku Pekao, poinformował bank. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy na negatywną ze stabilnej. "Utrzymanie ocen ratingowych banku wynika ze stabilności finansowej, doskonale rozwiniętej sieć biznesowej, zrównoważonego modelu biznesowego, konserwatywnego zarządzania ryzykiem, silnej bazy kapitałowej, solidnej jakości aktywów, wysokiej rentowności oraz siły bilansu i mocnej struktury płynnościowej" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy ze stabilnej na negatywną oraz zmiany poziomu support rating na poziom "5", podano także.  "Zmiana perspektywy dla Pekao odzwierciedla oczekiwanie Fitcha, dotyczące stopniowego zmniejszenia wskaźników kapitałowych. Siła kapitału w ocenie Fitch jest głównym elementem wsparcia dla ratingu Pekao w porównaniu z innymi konkurentami. Zmiana poziomu wsparcia jest efektem zmiany struktury akcjonariatu" - czytamy dalej.

INGBSK 

Fitch Ratings, w ramach rocznego przeglądu, podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego na niezmienionych poziomach, jak również ich stabilną perspektywę, podał bank.   

Bank Handlowy

Agencja ratingowa Fitch Ratings (Fitch) podtrzymała wszystkie ratingi dla Banku Handlowego w Warszawie. Ratingi banku zostały podtrzymane na następujących poziomach:
1) rating długoterminowy podmiotu (long-term IDR): A-; Perspektywa stabilna;
2) rating krótkoterminowy podmiotu (short-term IDR): F1;
3) Viability rating: a-;
4) rating wsparcia (support rating): 1;
5) długoterminowy rating na skali krajowej (national long-term rating): AA+(pol); perspektywa stabilna;
6) krótkoterminowy rating na skali krajowej (national short-term rating): F1+(pol)" - wymieniono w komunikacie.

Comarch

Comarch Polska - spółka zależna Comarch - jako lider konsorcjum podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra sprawiedliwości na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, poinformowała spółka. Maksymalne wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 137,8 mln zł brutto, podano także. 

Bumech

Bumech rozpoczął negocjacje z czarnogórską spółką Uniprom-Metali w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad, podała spółka. Oczekiwany miesięczny poziom wydobycia to 20 000-26 500 MT. "Stwierdzone zasoby bilansowe Kopalni Zagrad wynoszą około 2 353 529 MT, zaś zasoby eksploatacyjne około 1 824 327 MT. Planowany przez zamawiającego poziom miesięcznego wydobycia wynosi 20 000-26 500 MT" – czytamy w komunikacie.

Trans Polonia

Trans Polonia według wstępnych wyliczeń we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 20,68 mln zł, co stanowi wzrost o 16% r/r, poinformowała spółka. "Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2017 r. przychody netto ze sprzedaży grupy kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 169,04 mln zł, co stanowi 134% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 1264 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Przychody z tytułu transportu paliw wyniosły we wrześniu br. 12,87 mln zł, co oznacza wzrost o 11%. Przychody z transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych wyniosły 7,07 mln zł, tj. o 14% więcej r/r. Narastająco od stycznia do września segment paliw wzrósł o 36% r/r do 106,54 mln zł, a chemii, asfaltów i produktów spożywczych - o 20% do 57,48 mln zł, podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Murapol

Murapol podpisał przedwstępną umowę kupna nieruchomości o powierzchni ok. 2,4894 ha przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu za 13 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomościach planowana jest budowa ok. 426 mieszkań. "Zarząd spółki pod firmą Murapol z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 października 2017 r. przez emitenta z Niproar z siedzibą w Warszawie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, na podstawie której emitent, zobowiązał się zakupić nieruchomość zlokalizowaną we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej o powierzchni ok. 2,4894 ha za kwotę 13 000 000 zł powiększoną o podatek VAT" - czytamy w komunikacie.   

Astarta Holding

Astarta Holding wyprodukowała 109,95 tys. ton cukru w III kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 14% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę wzrosła o 11% r/r do 12 758 UAH/t. >>>> 

GetBack

GetBack odnotował 181,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 124,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GetBack przeznaczy na inwestycje w portfele wierzytelności ponad 2 mld zł w całym 2017 r., poinformował prezes Konrad Kąkolewski. Spółka zapowiada dalszy wzrost kosztów w związku z inwestycjami. >>>> 

GetBack przedstawi wkrótce 3-letnią strategię rozwoju, obejmującą m.in. plany rozwoju na rynkach zagranicznych. Spółka planuje, że do końca tego roku kupi kilka portfeli wierzytelności średniej wielkości w Hiszpanii; zapowiada także zdynamizowanie biznesu w Rumunii, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>> 

GetBack przedstawi politykę dywidendową w ciągu 1-2 miesięcy, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>> 

GetBack analizuje obecnie możliwość przejęcia czterech podmiotów w Polsce oraz dwóch-trzech za granicą, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>> 

Asbisc Enterprises Plc

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisc Enterprises Plc za III kwartał 2017 r. wyniosły ok. 373 mln USD i były o ok. 35% wyższe niż rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 176,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2016/2017 (do 30 czerwca 2017) wobec 225,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kernel Holding zmniejszył sprzedaż zboża o 31,9% r/r do 0,8 mln ton w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (zakończonym 30 września 2017 r.), podała spółka. >>>>  

Rada dyrektorów Kernel Holding rekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie wypłaty 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy kończący się 30 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia

W Sądzie Rejonowym w Gdańsku złożono wniosek o ogłoszenie upadłości VS NDT, spółki zależnej Vistal Gdynia, poinformowała spółka. >>>> 

7Levels

7Levels ustalił cenę emisyjną akcji na 60 zł za akcję, podała spółka.>>>>  

Mercor

Mercor pozyskał zamówienia w wysokości 34,5 mln zł we wrześniu 2017 r. , co oznacza wzrost o 55% r/r, poinformowała spółka. W całym drugim kwartale roku obrotowego 2017/2018 (czyli od lipca do września 2017 r.) spółka pozyskała zamówienia o wartości 94,7 mln zł, tj. o 44% większe r/r. >>>>  

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Staropolskich Specjałów, podał Urząd. >>>> 

Action

Międzynarodowa sieć dyskontów z artykułami nieżywnościowymi Action otworzyła 12 października w Lesznie pierwszy sklep w Polsce, poinformowała spółka. Kolejny sklep pod szyldem Action otwarto 19 października w Legnicy, cztery kolejne sklepy powstaną w ciągu najbliższych miesięcy. >>>> 

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 132 lokali w inwestycji Księże Nowe we Wrocławiu, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to III kwartał 2019 r. "Projekt ten, to kameralny 4-piętrowy budynek z garażem podziemnym położony we Wrocławiu - Krzyki, przy ulicy Rybnickiej. W ofercie znajdą się 132 lokale: 130 mieszkań i 2 lokale usługowe" - czytamy w komunikacie.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) dołączyła jako partner do akceleratora startupów Bridge to MassChallenge Warsaw, podała spółka. >>>>