Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat odnotował 242,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 278,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cyfrowy Polsat planuje utrzymanie przyjętej w ub.r. polityki dywidendowej, która przewiduje wypłatę kwot dla akcjonariuszy przy spełnieniu warunków dotyczących poziomu relacji długu netto do EBITDA, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. "Mamy transparentną politykę dywidendową i jeśli nic się nie zmieni, będziemy pozostawać w tych wskaźnikach, to polityka będzie aktualna. Zgodnie też z nią została wypłacona dywidenda w tym roku" - powiedziała Ostap-Tomann podczas konferencji prasowej.

Grupa Azoty

Grupa Azoty odnotowała 67,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Azoty podpisała z Krajowym Punktem Kontaktowym do Programu Horyzont 2020 porozumienie w sprawie współpracy, poinformował prezes Wojciech Wardacki. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału Grupy Azoty oraz współpracujących firm i jednostek naukowo-badawczych w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020, dodał. "Podpisanie porozumienia to bardzo ważne wydarzenie, gdyż otwiera przed spółkami spod znaku Grupy Azoty nowe możliwości, szczególnie w obszarach B+R+I. Wpisuje się ono w program innowacyjności i misję firmy zdefiniowaną w zaktualizowanej strategii rozwoju" - powiedział Wardacki podczas konferencji prasowej.

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia odnotował 188,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 271,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii wzrosła o 13% r/r do 14,03 TWh w I-III kw. 2017 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 6% r/r do 0,94 TWh >>>> 

Decyzje dotyczące zakresu prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem bloków energetycznych do konkluzji BAT będą zależeć od ostatecznego kształtu rynku mocy w Polsce, poinformował wiceprezes Taurona Polskiej Energii Marek Wadowski.

Zakłady Chemiczne Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 20,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje    

Alior Bank

Alior Bank odnotował 189,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 86,94 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Po zakończeniu integracji z wydzieloną częścią Banku BPH, Alior Bank podał, że docelowe synergie wyniosą 381 mln zł do 2019 r. w stosunku do wcześniejszego oszacowania na poziomie 374 mln zł. Całkowite koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż planowane pierwotnie (2016-2017). >>>> 

Perspektywa Alior Banku na koniec 2017 r. zakłada m.in. utrzymanie wskaźnika marży odsetkowej (NIM) w wysokości 51% oraz wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) w wysokości 51%, a z wyłączeniem kosztów integracji - 49%, tj. na poziomach uzyskanych po 9 miesiącach br., podał bank. >>>> 

Alior Bank planuje obniżać koszt ryzyka i chce, by rosnącemu udziałowi kredytów mikro towarzyszyło ograniczenie udziału pożyczki gotówkowej przy równoczesnym wzroście wolumenów w leasingu dla małych i średnich firm. Bank będzie także systematycznie sprzedawał portfel kredytów nieregularnych (NPL), poinformował p.o. prezesa Alior Banku Michał Chyczewski.  "Ta zmiana - mniej pożyczek gotówkowych na rzecz rosnącego portfela leasingowego pozwoli nam wyraźnie zmniejszać koszt ryzyka i będzie miała tylko nieznaczny wpływ na poziom marży odsetkowej netto. Wolumen pożyczek nadal będzie rósł, ale będziemy kierowali tę ofertę do klientów, którzy mają główną relację z Alior Bankiem, co przełoży się na poprawę NIM po uwzględnieniu kosztów ryzyka" - powiedział Chyczewski dziennikarzom. 

Neuca

Neuca odnotowała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 27,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

 Neuca podtrzymuje cel 100 mln zł zysku netto w całym 2017 roku, ale ocenia, że wypracowanie w ostatnim kwartale br. ponad 31 mln zł zysku będzie bardzo trudne ze względu na pogorszenie warunków prowadzenia biznesu, powiedział prezes Piotr Sucharski. Spółka podtrzymuje także politykę dywidendy, która zakłada jej wzrost o kilkanaście proc. r/r.  >>>> 

PEManagers

Private Equity Managers odnotowało 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Private Equity Managers (PEManagers) rozpoczął dzisiaj skup nie więcej niż 125 tys. sztuk akcji własnych na które zamierza przeznaczyć do 5 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

ABC Data 

ABC Data odnotowała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data jest na "dobrej ścieżce" do realizacji prognozy rocznej i podtrzymuje ją, poinformowała prezes Ilona Weiss. W maju spółka prognozowała 4,47 mld zł skonsolidowanych przychodów, 50,55 mln zł EBITDA i 27,69 mln zł zysku netto. >>>> 

ABC Data widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. do końca bieżącego roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>>  

Zakłady Azotowe Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 29,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CCC 

CCC miało 987,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+48,5% r/r), 81,6 mln zł skonsolidowanej EBITDA (+74,7% r/r) i 41,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+303,9% r/r) w III kw. br., podała spółka, przedstawiając wstępne dane.
"Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej CCC S.A. za III kwartał 2017 roku:
Przychody ze sprzedaży: 987,2 mln zł (+48,5% r/r),
Zysk brutto na sprzedaży: 503,3 mln zł (+48,3% r/r),
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 52,3 mln zł (+107,5% r/r),
EBITDA: 81,6 mln zł (+74,7% r/r),
Zysk brutto: 48,2 mln zł (+407,4% r/r),
Zysk netto: 41,2 mln zł (+303,9% r/r)" - czytamy w komunikacie.

 Paged

Paged odnotował 11,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 23,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 16,49 mln zł wobec 27,61 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,09 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 193,89 mln zł rok wcześniej.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 42,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 629,86 mln zł w porównaniu z 554,64 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 17,01 mln zł wobec 11,45 mln zł straty rok wcześniej. 

Polenergia

Polenergia odnotowała 85,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 49,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos odebrała 600 tys. baryłek (tj. ok. 80 tys. ton) amerykańskiej ropy gatunku DSW (Domestic Sweet), poinformowała spółka. To pierwszy w historii import Grupy z USA, który jest elementem konsekwentnie wdrażanej strategii spółki w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. >>>>  

Benefit Systems

Benefit Systems odnotował 32,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 27,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Agora  

Akcjonariusze Agory na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu powołali na członków zarządu na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 r., Annę Kryńską-Godlewską oraz Grzegorza Kanię, poinformowała spółka. >>>> 

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 109,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Fortuna Entertainment Group

Fortuna Entertainment Group odnotowała 7,9 mln euro zysku netto w okresie I-III kw. 2017 r., co oznacza spadek o 18% r/r, podała spółka. >>>>   

Fortuna Entertainment Group oczekuje wzrostu EBITDA o 80-95% r/r z uwzględnieniem akwizycji Hattrick Sports Group oraz Fortuny Rumunia, podała spółka. Wartość zawartych zakładów powinna sięgnąć 1,9 mld euro. >>>> 

Qumak 

Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów spółki, zakończenie sporów sądowych oraz rozwijanie działalności operacyjnej w latach 2017 i następnych, wynika z planu naprawczego, który zostanie przedstawiony >>>> 

Śnieżka

Śnieżka odnotowała 24,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 21,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 45,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 39,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowała 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał z Ronson Development Partner 4 - Panoramika umowę na wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczecinie za 15,45 mln zł netto, poinformowała spółka. Umowa obejmuje "roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa polegającą na wybudowaniu i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, określonego w dokumentacji projektowej jako budynek 'L3', wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, niezbędnymi dojściami i dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego na działce o numerze ewidencyjnym nr 50/9, z obrębu Pogodno" - czytamy w komunikacie. 

Atal   

Obligacje Atalu serii AF zadebiutowały 8 listopada w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, poinformowała spółka. "Atal zgodnie z realizowaną strategią pozyskał dodatkowe finansowanie na bardzo dobrych warunkach zarówno dla spółki, jak i inwestorów. Obligacje stanowią istotne źródło kapitału dla rozwoju grupy oraz jej projektów deweloperskich. Środki posłużą na dalszy wzrost oferty naszej firmy" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

iFun4All

iFun4All chce do końca roku mieć cztery gry na Nintendo Switch, w tym "Serial Cleaner". Jednocześnie pracuje nad poprawą sprzedaży tego tytułu na PC i konsole, poinformował ISBnews prezes iFun4all Michał Mielcarek. Spółka wróciła ponadto do pracy nad "Blind'n'Bluff" i liczy na pozyskanie środków na rozwój z emisji obligacji. "Jesteśmy w momencie, gdy cztery gry z naszego portfolio znajdują się w certyfikacji na najnowszą platformę Nintendo Switch: oprócz 'Red Game Without a Great Name', 'Green Game: TimeSwapper' i 'Paper Wars: Cannon Fodder Devastated'. Na hybrydowe urządzenie japońskiego producenta konwertujemy największą dotychczas produkcję spółki - grę 'Serial Cleaner'. Wszystkie powinny ukazać się jeszcze w tym roku. Niedługo powinniśmy być w stanie podać konkretne daty premier" - powiedział ISBnews Mielcarek.

Vistal Gdynia

Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, złożyła do sądu rejonowego w Gdańsku wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podał Vistal. >>>> 

Unimot

Unimot otrzymał zgodę AVIA International na budowę sieci stacji paliw AVIA na Ukrainie, poinformowała spółka. Nową umowę franczyzową na ukraińskim rynku paliw Unimot zaprezentuje w I kwartale 2018 r. podała także. >>>> 

MOL

Konsorcjum NEXT-E z udziałem Grupy MOL podpisało umowę grantową z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Unii Europejskiej na budowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji i Rumunii, podała spółka. Wartość grantu to 18,84 mln euro. >>>>  

 Mirbud 

Mirbud podpisał umowę z miastem Świnoujście na budowę przedszkola miejskiego przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowę ul. Bydgoskiej za 19,93 mln zł brutto, podała spółka. 

Master Pharm

- Master Pharm odnotował szacunkowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,8 mln zł w I-III kw. 2017 r. wobec 4,6 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.   >>>> 

LPP

LPP uruchomiło nowe centrum dystrybucyjne w Strykowie koło Łodzi, które ma znacząco  skrócić czas realizacji zamówień w obszarze e-commerce, poinformowała spółka. Jego uruchomienie pozwoli, w trakcie pierwszego roku działania, na stworzenie 500 nowych miejsc pracy, podano także.  >>>>