Z danych Eurostatu wynika, że w 2015 r. 98 proc. firm handlujących towarami w UE stanowiły MŚP, w tym około 70 proc. z nich to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. MŚP odpowiadają za połowę wartości wewnątrzwspólnotowego handlu towarami. 51 proc. importu wewnątrz UE i 45 proc. wewnątrzunijnego eksportu to działo właśnie małych i średnich przedsiębiorstw.  

Eksport

W pięciu państwach członkowskich MŚP odpowiadają za ponad dwie trzecie całego eksportu swoich krajów do UE. Prym pod tym względem wiedzie Cypr. Wartość wewnątrzwspólnotowego eksportu małych i średnich firm cypryjskich to ponad 88 proc. łącznego eksportu produktów wytwarzanych i wysyłanych do UE z Cypru. Kolejne państwa z najwyższym udziałem eksportu MŚP na wspólny rynek UE to Łotwa (81 proc.), Belgia (70 proc.), Estonia (68 proc.) i Holandia (67 proc.).

Najmniej na wspólny rynek sprzedają MŚP z Francji. Znad Sekwany z małych i średnich przedsiębiorstw do innych państw UE płyną towary o wartości 21 proc. całego francuskiego eksportu do UE. Kolejne państwa z najniższym udziałem małych firm w eksporcie na unijny rynek to Niemcy (26 proc.), Słowacja (30 proc.) i Irlandia (32 proc.). Na czwartym od końca miejscu znalazła się Polska. W 2015 r. wartość towarów wyeksportowanych przez polskie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób na rynek wspólnoty stanowiła 35 proc. całego polskiego eksportu do UE.

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, których na rynku Wspólnoty jest najwięcej, najbardziej aktywne są Belgii. Ich udział w eksporcie wewnątrz UE stanowił aż 46 proc. wartości wewnątrzunijnego eksportu Belgii.

Z kolei najmniej eksportują mikroprzedsiębiorstwa z Francji, Niemiec i Finlandii (wszystkie około 4 proc. eksportu tych krajów do UE), a także z Czech, Włoch (po ok. 5 proc.) i Polski. W naszym kraju udział mikrofirm w całkowitym eksporcie na wspólny rynek wynosi 6 proc.

>>> Polecamy: Polska jest atrakcyjna dla handlu, ale nie wykorzystuje potencjału w UE

Import

W ogromnej większości państw członkowskich przynajmniej połowa wartości wewnątrzwspólnotowego importu towarów pochodzi od MŚP. Największy udział w imporcie z UE MŚP mają na Łotwie, gdzie 85 proc. towarów przywożonych z innych krajów UE ląduje w rękach małych i średnich firm. Kolejne to: Cypr (82 proc.), Estonia (79 proc.) i Litwa (78 proc.).

Polska znalazła się w grupie pięciu państw, w których MŚP kupują na wspólnym rynku towary o wartości mniejszej niż połowa całego importu z UE do tych krajów. W tej grupie znajduje się Francja, z udziałem w imporcie małych firm na poziomie 31 proc., Niemcy (34 proc.), Czechy (47 proc.), Słowacja (48 proc.) i Polska (49 proc.)

W pięciu państwach członkowskich najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób, generują mniej niż 10 proc. łącznej wartości importu: we Francji, w Niemczech i Czechach (po około 7 proc.), we Włoszech (9 proc.) i w Polsce (10 proc.).

>>> Czytaj też: Na niektóre firmy władze francuskie wywierają naciski, aby nie kupowały od polskich przedsiębiorstw [WYWIAD]   

  

Wymiana handlowa MŚP wewnątrz UE w 2015 r.