Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2018 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 13,7 mln zł i były niższe o 14,91% r/r, podała spółka. "Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2018 roku wyniosła ok. 31,1 mln zł. Przychody te były niższe o 13,37 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (35,9 mln zł)" - czytamy w komunikacie.  

>>> Zobacz też rekomendacje   

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 72% akcji głównej giełdy izraelskiej - TASE w Tel Awiwie, dowiedziała się "Rzeczpospolita". Wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł. >>>>  

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

TXM

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w lutym 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 45 mln zł i była 2% niższa niż w roku poprzednim. >>>>  

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 41,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,53 mld zł przychodów w 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki. >>>>  

Gino Rossi  

Sprzedaż Gino Rossi spadła w lutym br. o 22,6% r/r i wyniosła 10,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż spadła o 14,9% r/r do 22,5 mln zł. >>>>   

Polenergia

Polenergia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku na rzecz Grupy Statoil za ponad 94 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

ZPC Otmuchów

Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji nie więcej niż 12 748 250 akcji serii E emitowanych z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

Kogeneracja

Kogeneracja odnotowała 131,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 149,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Simple

Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Grupa Simple zbudowała backlog o wartości ponad 26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski. >>>>   

Amica

Zarząd Amiki ocenia, że 2018 r. powinien "być lepszy" niż miniony, z którego spółka "nie jest zadowolona", poinformował prezes Jacek Rutkowski. Wskazał także, że w kwestii realizacji strategii Amica wyprzedza cele sprzedażowe, musi jednak poprawiać zyskowność. >>>>  

Amica nie negocjuje już zakupu linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD pod marką Fagor od hiszpańskiej spółki Edesa, poinformował prezes Jacek Rutkowski. >>>> 

Amica zdecyduje o rekomendacji dywidendy za 2017 r. w II połowie kwietnia. Uzależnia wypłatę od wielkości wydatków, nad których określeniem aktualnie pracuje, poinformował prezes Jacek Rutkowski. >>>> 

Kruk 

Zarząd Kruka zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 5 zł na jedną akcję - łącznie tj. 94 mln zł, podała spółka. Stanowi to jedną trzecią wstępnego, szacunkowego zysku netto osiągniętego w 2017 roku i najwyższą wypłatę w historii spółki, podkreślił Kruk. >>>>  

Auto Partner

Auto Partner planuje w tym roku skoncentrować się na rentowności, bazując na zbudowanym w ostatnich latach potencjale. W związku z wysoką bazą oddziałów, w 2018 r. spółka planuje mniejsze tempo otwarć, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki. Spółka będzie nadal powiększać sieć niezależnych warsztatów MaXserwis, jej celem na 2018 rok jest zwiększenie ich liczby do około 150 serwisów, dodano. >>>>   

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki zastosowaniu aukcji elektronicznych, poinformował wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński. >>>>  

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w lutym 2018 r. wyniosły około 50,1 mln zł i były wyższe o około 11,2% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 103,8 mln zł i była wyższa o ok. 16,7% r/r. >>>> 

CDRL

Przychody w polskich sklepach sieci Coccodrillo wyniosły w lutym 7,9 mln zł, co oznacza wzrost o 2% r/r, poinformowało CDRL. W polskim kanale e-commerce przychody spółki wzrosły o 10% r/r do 1,3 mln zł. >>>> 

Govena Lighting

Govena Lighting podpisała pierwszą, przedwstępną umowę sprzedaży pojazdów elektrycznych z klientem z branży car sharingu, o wartości 6 mln zł brutto, podała spółka. Porozumienie zakłada, że umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej 30 marca 2019 r. >>>> 

ING Bank Śląski

Zarząd ING Banku Śląskiego zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 416,3 mln zł, co stanowi 29,7% skonsolidowanego zysku netto oraz 30,9% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,2 zł brutto. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank uruchomi w czerwcu br. fundusz inwestycyjny, który będzie inwestował w spółki fintechowe, wspierające strategię banku. Fundusz o charakterze akceleracyjnym będzie dysponował kwotą 10 mln zł rocznie tj. 30 mln zł w perspektywie obowiązywania strategii 'Cyfrowego buntownika', poinformował ISBnews prezes Michał Chyczewski. >>>>  

TIM

Przychody TIM wzrosły o 21,8% r/r do 53,7 mln zł w lutym 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-luty br. przychody wzrosły o 25,3% do 111,8 mln zł. >>>>   

Zamet

Zamet Budowa Maszyn – spółka zależna Zametu - zawarł umowę z polskim kontrahentem z branży automatyki i robotyki, na podstawie której zobowiązał się do wykonania, przy współudziale zamawiającego, maszyny do kształtowania rur, która zostanie dostarczona dla odbiorcy końcowego, będącego klientem zamawiającego, podał Zamet. Wartość umowy to 10,2 mln zł netto. >>>>  

Ciech 

Rada nadzorcza Ciechu powołała Krzysztofa Szlagę w skład zarządu od 12 marca br., podała spółka. >>>>