8 marca rząd Francji skierował do Senatu poprawkę do tworzonej ustawy, której szumną nazwę można przetłumaczyć jako „O państwie w służbie zaufania społecznego”. W największym skrócie można ją opisać jako nową definicję stosunków między administracją, a firmami i obywatelami. Częścią tych stosunków ma być wniesiona w trybie pilnym do Senatu autopoprawka modyfikująca prawo energetyczne.

Sprowadza się ona do tego, że minister właściwy do spraw energii (pełny tytuł to minister środowiska, energii i morza, funkcję tą pełni Segolene Royal) będzie mieć prawo renegocjować wysokość wsparcia udzielonego w już rozstrzygniętych aukcjach dla instalacji OZE. Oczywiście w porozumieniu z beneficjentem, ale prawo to ma działać wstecz. Czyli możliwa będzie renegocjacja już zawartych kontraktów na dostawę energii. W przypadku braku porozumienia wyniki będzie można anulować, ale obowiązkowo rozpisać nową aukcję.

OZE tanieją, a co ze wsparciem?

Nowa regulacja ma też dopuszczać anulowanie wyników dwóch rozstrzygniętych już aukcji, w przypadku gdy zwycięzcy nie podpisali jeszcze kontraktu na dostawę energii. W przypadku anulowania inwestor nie dostanie dodatkowego odszkodowania, a jedynie zwrot tego, co już wydał.

Reklama

Rząd uzasadnia proponowane rozwiązanie spadkiem kosztów, towarzyszącym postępowi technologii OZE i chęcią ograniczenia przerzucanych na społeczeństwo kosztów wsparcia. Przy czym jedyną technologią, wprost wskazaną w uzasadnieniu są morskie farmy wiatrowe. Przypomina się, że offshore stanowić będzie jeden z filarów osiągnięcia przez Francję swoich ambitnych celów klimatycznych.

Francja, mimo znakomitych warunków, nie ma jeszcze żadnych farm wiatrowych na morzu. To stawia ją zdecydowanie za Belgią, Holandią, Niemcami, Danią czy Wielką Brytanią. Dotychczas rozstrzygnięto tam dwie aukcje na offshore. W 2012 r. na cztery projekty o mocy zainstalowanej 1930 MW, i w 2014 r. na dwa kolejne po 496 MW. Wszystkie te farmy miałyby powstać na w pierwszych latach następnej dekady. Jeszcze w marcu rozstrzygnięta ma zostać aukcja na farmę o mocy 250-750 MW koło Dunkierki.

Czy rynek powinien obawiać się dalszych ingerencji w system wsparcia? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

>>> Polecamy: Ukraina chce postawić na energię odnawialną. Wykorzysta do tego… Czarnobyl