Amica

Akcjonariusze Amiki zdecydowali o przeznaczeniu 23,33 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. "Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 148 705 981,3 zł, dzieli w ten sposób, iż:
a) kwotę w wysokości 23 325 819 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 3 zł
b) pozostałą kwotę w wysokości 125 380 162,3 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w podjętej uchwale. Walne zgromadzenie ustaliło także dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy na 6 lipca 2018 r. oraz termin jej wypłaty na 16 lipca 2018 roku.  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu o zapłatę tytułem odszkodowania 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł) oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń.

Z początkiem lipca rosną wynagrodzenia pracowników spółek Tauron Wytwarzanie i Tauron Dystrybucja - wynika z informacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności. To kolejne spółki z tej grupy, po firmach Tauron Ciepło i Tauron Wydobycie, gdzie związkowcy zawarli z pracodawcą porozumienia płacowe. >>>> 

Herkules  

Rada nadzorcza Herkulesa powołała zarząd z Grzegorzem Żółcikiem jako prezesem na nową, trzyletnią kadencję, podała spółka.
"W skład zarządu Herkules S.A. z dniem 29 czerwca 2018 roku powołani zostali:
Grzegorz Żółcik - jako prezes zarządu spółki
Tomasz Kwieciński - jako wiceprezes zarządu spółki
Krzysztof Oleński - jako członek zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

Prime Car Management

Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) zdecydowali o przeznaczeniu 11,91 mln zł na wypłatę dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25,42 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 29 września 2018 r., a termin jej wypłaty - na 20 grudnia 2018 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11 908 840 sztuk. 

Larq

Akcjonariusze Larq zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 33 186 199,07 zł, w ten sposób, że kwota ta w całości zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. 

Sygnity

Sygnity zawarło z Pocztą Polską umowę na sprzedaż i dostawę oprogramowania standardowego wraz z bezterminowymi licencjami, jak również praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, subskrypcji licencji oprogramowania standardowego, standardowych usług hostowanych oraz standardowych pakietów usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie do 30 kwietnia 2020 roku, podała spółka. Wartość umowy to 24 mln zł brutto.   

>>> Zobacz też rekomendacje  

Energa 

Rada nadzorcza Energi powołała Arkadiusza Siwko na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. >>>>    

Grupa Energa odwróci odpisy z tytułu utraty wartości niektórych aktywów na łączną kwotę 116,6 mln zł, podała spółka. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto grupy za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł. >>>>  

PGNiG

Trybunał Arbitrażowy ad hoc wydał korzystny dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrok częściowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej(tzw. Kontraktu Jamalskiego), podało PGNiG. >>>> 

Famur 

Akcjonariusze Famuru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 252,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Zamet 

Akcjonariusze Zametu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie straty za rok obrotowy 2016, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Herkules 

Akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 zł na akcję, podała spółka. >>>>   

ZPC Otmuchów

Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Getback

Getback przesunął publikację raportu za I kw. 2018 r. na 23 lipca wobec wcześniej planowanego terminu 29 czerwca, podała spółka. >>>>  

CCC

CCC podpisało z Adler International aneks do umowy warunkowej i umowę przyrzeczoną, na podstawie której CCC nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa za łącznie 77 mln zł, podała spółka. >>>> 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 7,9% r/r i wyniosły 405,4 mln zł w czerwcu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - czerwiec wyniosły 2 024,2 mln zł i były wyższe o 9,6% r/r. >>>> 

EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BBB. >>>> 

Qumak 

Rada nadzorcza Qumaka powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową kadencję, ze Sławomirem Połukordem jako prezesem, podała spółka. >>>> 

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper sprzedał 227 lokali w II kw. 2018 r., co oznacza spadek o 29% r/r, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r. >>>>   

KGHM Polska Miedź

- KGHM Polska Miedź zakończył postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II, podała spółka. >>>> 

KGHM pracuje nad strategicznym programem "Huta złomowa". Dotychczas plany rozwoju legnickiej huty obejmowały budowę pieca WTR. Teraz zarząd Polskiej Miedzi planuje objąć oddział szerokim programem inwestycyjnym, podała spółka. >>>> 

WDX

WOHO Holdings Ltd., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., sfinalizowała przejęcie większościowego pakietu akcji WDX, podał fundusz. >>>> 

Immofinanz

Rada nadzorcza Immofinanz zatwierdziła sprzedaż pakietu 26% akcji CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l. z grupy Starwood Capital Group (Starwood), podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji objętych pakietem wynosi 757,9 mln euro, co odpowiada średniej 29,5 euro za akcję. >>>> 

Mirbud

Mirbud zawarł umowę z Industrial Center 33 na budowę budynków magazynowych zlokalizowanych w Panattoni Park Gdańsk III na łącznie 17,75 mln euro netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie budynków magazynowych z częścią socjalno-biurową, obiektów towarzyszących dróg wewnętrznych, placów utwardzonych i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą budynek 'A' etap I o powierzchni zabudowy około 21 569,58 m2 oraz budynku 'B' o powierzchni zabudowy hali około 23 000,41 m2 i dodatkowo biura zewnętrznego o powierzchni 295 m2" – czytamy w komunikacie. Łączna wartość umowy: 17 751 000,29 euro netto (77 422 762,86 zł netto), zaznaczono w komunikacie.

Work Service

Work Service wydłużył okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems do 20 lipca, podała spółka. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska otworzył otworzył pierwszą restaurację Lepione & Pieczone we franczyzie w Łodzi, wprowadzając nowy koncept gastronomiczny, działający w fast casual dining, podała spółka. >>>> 

i2 Development

Grupa i2 Development odnotowała sprzedaż 252 lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w okresie I półrocza 2018 r., podała spółka. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do I półrocza 2017 (200 lokali) roku wzrosła o 26%. "W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. spółki zależne emitenta zawarły 61 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 107 lokali nabywcom" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development

Grupa Vantage Development osiągnęła w II kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 199 lokali, w porównaniu do 219 lokali w II kwartale 2017 roku, podała spółka. Tym samym liczba sprzedanych lokali w stosunku do II kwartału 2017 roku zmalała o 9%. "Narastająco w pierwszym półroczu Grupa Vantage Development osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 464 lokali, w porównaniu do 472 lokali w pierwszym półroczu 2017 roku. Liczba sprzedanych lokali w pierwszym półroczu w stosunku do pierwszego półrocza roku 2017 zmalała o 2%" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, że w II kwartale br. zostało wydanych 411 lokali, a narastająco w I półroczu 2018 roku 470 lokali. Liczba wydanych lokali w I półroczu 2018 roku w stosunku do I półrocza 2017 roku wzrosła o 118%, podano także.

Hollywood

Krzysztof Cetnar został powołany na członka zarządu Hollywood na stanowisko CFO od lipca br. podała spółka. Zastąpił on Tomasza Mika, który do końca czerwca br. pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych. >>>> 

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w czerwcu br. wyniosła ok. 18,97 mln zł i była wyższa o ok. 23,3% w skali roku, podała spółka. >>>> 

Airway Medix

Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments planuje wprowadzić na rynek dwa produkty - Oral Care i Cuff Pressure Regulator - w IV kwartale tego roku, podała spółka. >>>> 

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate spodziewa się, że rozwiązanie problemów technicznych oraz wypłata dywidendy nastąpią we wtorek, 3 lipca, podała spółka. >>>>  

Orbis   

Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro, podał Orbis. >>>> 

LPP

LPP odnotowało 310 mln zł zysku operacyjnego w II kw. tego roku (wzrost o 49% r/r) przy 2 048 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

PKP Cargo

Wprowadzenie wzajemnych ułatwień w przewozie towarów między Polską a Litwą zakłada porozumienie PKP Cargo i Kolei Litewskich. Według PKP Cargo pozwoli to na wzrost przewozów na magistrali kolejowej Rail Baltica - poinformowała w poniedziałek polska spółka. >>>>