Unibep

Unibep odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Unibepu miał wartość 2,1 mld zł na koniec września br., poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. >>>> 

Marvipol Development Unique Tower, jednostka zależna Marvipol Development, zawarła z Unibepem umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz umowę o zarządzanie dla inwestycji Unique Tower za łącznie 79,5 mln zł netto ryczałtowo, podał Marvipol. Dodatkowo, wynagrodzenie może zostać powiększone o kwotę do 5 mln zł netto. >>>> 

Comp

Comp odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 2,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LC Corp

LC Corp odnotowało 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 57,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wittchen

Wittchen odnotował 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Milkiland

Milkiland odnotował 13,37 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 4,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elektrobudowa

Elektrobudowa skorygowała prognozę zamówień na 2018 rok - do 601,3 mln zł wobec 835,4 mln zł wcześniej, podała spółka. >>>> 

Enea

Jednostki należące do Enea zakontraktowały nie mniej niż 3 473 MW obowiązku mocowego w aukcji rynku mocy na 2021 r. po cenie z przedziału 218,56 - 240,40 , podała spółka. >>>>  

Nextbike 

NB Poznań, spółka zależna Nextbike, zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do 31 grudnia 2022 r. – II część zamówienia, podała spółka. >>>> 

 Projprzem

Projprzem Makrum odnotował 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mabion

Mabion odnotował 11,1 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 13,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

PCC Exol  

PCC Exol odnotował 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Best

Best odnotował 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 15,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

AmRest

AmRest odnotował 18 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 20,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

OEX

OEX odnotowało 5,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wasko

Wasko odnotowało 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pepees

Pepees odnotował 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Simple 

Simple odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bioton

Bioton odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

PGE

Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), wynosi prawie 95%, poinformowało PGE. Wczoraj sukcesem zakończyło się pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 5 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch jednego z dwóch budowanych bloków energetycznych. >>>> 

IMC

IMC odnotowało 32,32 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 27,77 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Erbud

Erbud podpisał umowę warunkową na roboty budowlane o wartości 28,5 mln zł netto, polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - etap I, podała spółka. >>>> 

Getin Noble Bank

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB) o jeden stopień z poziomu B do B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podał EuroRating. >>>> 

Ferro 

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, podała spółka. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu. >>>> 

JSW, PKP Cargo

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski z Poznania (FPS) zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym, podała JSW. >>>>  

Tauron

Tauron wygrał przetarg na dostawę energii dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z ofertą o wartości 192,4 mln zł brutto i dostarczy ponad 468 GWh energii elektrycznej, podała spółka >>>> 

Pointpack.pl

Pointpack.pl zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 19 listopada 2018 r., podała Giełda. >>>> 

Biomed Lublin

Biomed Lublin podpisał umowę z ministrem inwestycji i rozwoju o dofinansowanie projektu: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych". Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 24 960 995 zł netto, zaś dofinansowanie zostało udzielone w kwocie nieprzekraczającej 14 976 597 zł, co stanowi 60% kwoty kosztów kwalifikowalnych, podała spółka. >>>>