Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

AmRest

Przychody Grupy AmRest wyniosły 443 mln euro w IV kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 23,3% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,5%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.
"Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży grupy w IV kw. 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych sieci restauracji KFC we Francji, Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w IV kw. 2018 wzrosły o 9,5%" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w IV kw. 2018 195 mln euro, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do IV kw. 2017. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 12,7%, podano dalej.

Alior Bank

Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Jaworzno, podał Urząd. >>>>

W wyniku przejęcia SKOK "Jaworzno" Alior Bank powiększy swoją bazę o ponad 100 tys. nowych klientów. Dotychczasowe doświadczenia z restrukturyzacjami SKOK-ów dowodzą, że bank potrafi nawiązywać długofalowe relacje z członkami kas, poinformował wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta. >>>>

Polenergia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w odpowiedzi na wniosek spółki zależnej Polenergii, MFW Bałtyk II, określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II, podała Polenergia. >>>>

Infoscan

Rada nadzorcza Infoscan przyjęła rezygnację Jacka Gnicha z pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 28 stycznia 2019 r. Jednocześnie rada powołała (od tego samego dnia) do pełnienia funkcji prezesa zarządu Tomasza Nowowiejskiego, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Biomed-Lublin

Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Piotra Fica na członka zarządu ds. operacyjnych z dniem 1 lutego 2019 r., podała spółka. >>>>

Scope Fluidics

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, zakończyła III etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem BacterOMIC pn. "Walidacja prototypu i pilotażowej linii F&S (filling and sealing)", podał Scope Fluidics. W ramach zakończonego etapu prac z sukcesem zweryfikowano działanie systemu, przeprowadzając badanie lekowrażliwości drobnoustrojów pochodzących z zakażeń dróg moczowych. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych

Konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) planuje uruchomienie Platformy Żywnościowej na przełomie II i III kwartału przyszłego roku, poinformowała ISBnews członek zarządu GPW Izabela Olszewska. >>>>>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Kredyt Inkaso

Szacowana wysokość wpłat od dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kredyt Inkaso wyniosła 61 mln zł w III kw. roku obrotowego 2018/2019, co oznacza wzrost o 29% w skali roku. W okresie I-III kwartał roku obr. 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) wartość spłat wyniosła 172 mln zł, co oznacza wzrost również o 29% r/r. >>>>

Tauron Polska Energia

Inwestycje Taurona w infrastrukturę sieciową wyniosły ponad 2 mld zł w 2018 r., podała spółka. >>>>

ML System

ML System podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK) umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 39 970 610 zł netto. >>>>

Vindexus

Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 roku, podała spółka. >>>>


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Globalworth Poland

Globalworth Poland obecnie zarządza właścicielsko 250 tys. m2, czyli ok. 60% powierzchni jego portfela w Polsce, podała spółka. W najbliższych miesiącach Globalworth będzie koncentrować się na ustanawianiu zarządzania właścicielskiego w kolejnych obiektach i szacuje, że do połowy tego roku obejmie ono ponad 80% powierzchni portfela. >>>>

OT Logistics

OT Logistics spodziewa się, że masa towarów przeładowywanych w terminalach morskich grupy ponownie wzrośnie w ujęciu r/r w 2019 r., dzięki dobrej koniunkturze na przeładunki portowe, poinformował członek zarządu Daniel Ryczek. >>>>

Open Finance

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 10 752 mln zł w 2018 r. i była wyższa o 29% w skali roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. W samym IV kwartale sprzedaż wzrosła do 2 635 mln zł wobec 2 042 mln zł rok wcześniej. >>>>

Unimot

Unimot podpisał umowy franczyzowe i w partnerstwie z firmą Wexler Global Trading rozpoczyna rebranding dwóch stacji paliw na Ukrainie na barwy sieci AVIA, podała spółka. >>>>

PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało list intencyjny z PKS w Bielsku-Białej w sprawie budowy ogólnodostępnej stacji paliw CNG do końca 2019 r., podała spółka. Stacja zagwarantuje dostawy sprężonego gazu ziemnego dla bielskiego PKS, który planuje zakup 26 nowych, ekologicznych autobusów na CNG do końca 2020 r. Ze stacji będą mogli korzystać również mieszkańcy. >>>>