Spośród wszystkich państw członkowskich UE najmłodszym narodem są Irlandczycy. Na Zielonej Wyspie w 2018 r. mediana wieku wynosiła 37,3 lat. Medianę poniżej 40 lat odnotowano jeszcze na Cyprze (37,5 lat) i w Luksemburgu (39,4 lat). Natomiast medianę tuż powyżej 40-stki mały Wielka Brytania (40,1 lat), Słowacja (40,2 lat), Malta (40,4 lat) oraz Polska i Szwecja (oba kraje po 40,6 lat). Oznacza to, że Polska razem ze Szwecją plasują się obecnie na siódmym miejscu wśród najmłodszych narodów w Unii Europejskiej.

Na przeciwnym krańcu zestawienia, z najwyższą medianą wieku populacji, znalazły się Włochy (46,3 lat) i Niemcy (46 lat).

Z obserwacji zmian mediany widać, że polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż cała UE. Od 1990 r. mediana wieku liczona dla państw Wspólnoty wzrosła o 7,9 lat, podczas gdy środkowa wartość wieku populacji w Polsce zwiększyła się o 8,4 lat. A prognozy na przyszłość niestety nie są optymistyczne.  

>>> Czytaj też: Człowiek gatunkiem migrującym. Które drzwi są już otwarte, a które Ameryki odkryte?

Eurostat przewiduje, że ciągu najbliższych trzech dekad mediana wieku w UE wzrośnie o 3,8 roku, osiągając do 2050 r. poziom 46,9 lat. Wzrost mediany będzie dotyczył wszystkich państw członkowskich, jednak niektóre narody będą starzeć się w szybszym tempie. Według prognoz na Malcie, w Polsce, na Słowacji i na Cyprze mediana wieku ludności wzrośnie o 8 lat lub więcej. Jeżeli przewidywania się potwierdzą, Polska z jednej z młodszych nacji w UE stanie się jednym z pięciu najstarszych narodów Wspólnoty, z medianą na poziomie powyżej 50 lat.

Z szacunków wynika, że w ciągu najbliższych trzech dekad najwolniej będą starzeć się Dania, Belgia, Francja, Niemcy i Szwecja. W tych państwach prawdopodobnie przeciętny wiek będzie zmieniać się w wolniejszym tempie. W prognozowanym okresie mediana wieku w tych państwach ma wzrosnąć o mniej niż 3 lata. 

>>> Czytaj też: Polska dwóch prędkości