Specustawa wprowadza wiele zmian podatkowych, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Obejmują one m. in.: zniesienie opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia przez urząd skarbowy terminu płatności podatku lub rozłożenia zaległości na raty, częściowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi w PIT i CIT oraz zwiększenie limitów zwolnień z PIT.

Są to także: możliwość odliczania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19, możliwość skorzystania z preferencji przez przedsiębiorców, którzy produkują towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. maseczki ochronne, środki odkażające) oraz ułatwienie skorzystania z ulg B+R i IP Box przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową nastawioną na opracowanie produktów przeznaczonych do walki z koronawirusem.

Zapraszamy do odsłuchania podcastu z serii DGP Talk: Obiektywnie o biznesie:

Słuchaj podcastów DGPtalk: