Prowadzę firmę transportową. Ostatnio od kontrahenta niemieckiego dostałem zlecenie na przewóz towarów z Rzepina do Berlina. Zamawiający nie podał swojego numeru VAT UE. Czy wystawiając fakturę na sprzedaż usługi, mam policzyć VAT należny?
Jeśli nabywca usługi, w tym wypadku niemiecki kontrahent, nie jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług, polski usługodawca jest zobowiązany do rejestracji w kraju rozpoczęcia transportu, naliczenia i odprowadzenia VAT od wykonanej usługi. Jeśli więc unijny nabywca nie podał swojego numeru identyfikacyjnego dla podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, polska firma transportowa powinna wystawić mu fakturę z VAT należnym. W takiej sytuacji stawka podatku wyniesie 22 proc. i obowiązuje w kraju rozpoczęcia transportu.